Dünya Çocuk Günü Hakkında (20 Kasım)

Çocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü ün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.
Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.
Çocukların yaşama hakkının ihlali
2003ten bu yana, çocukken işledikleri suçlar nedeniyle Çin, İran ve ABDde altı kişi idam edildi. Pakistan, Filipinler ve Sudanda da çocuk suçlular infazı bekliyor. İranda halen çocuk idamları sürmektedir.[13] Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, Bir dizi insan hakları ihlalinden kurtulan kaçırılmış kadınlar ve kız çocuklar, kaçakçıların ellerinde ikinci bir dizi ihlale maruz kalmaktalar. Bundan da kurtulmayı başarsalar bile bu kez de, çoğu zaman üçüncü bir dizi ihlale maruz kalmaktalar. açıklamasını yapmışlardır.
Savaş milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir parçasıdır. Bazıları başka bir yaşam tarzı tanımamış, bazılarının dünyası da savaşların ortaya çıkışıyla alt üst olmuştur. Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk ölmüş, bir çoğu da sakat veya öksüz kalmıştır. Birçokları aç kalmış veya açlıktan ölmüştür. Milyonlarcası sevdiklerinden ayrılarak mülteci ya da yerinden-yurdundan edilmiş olarak, yollara dökülmeye zorlanmıştır. Çoğu; şiddet, korku ve zorluk dolu ortamda travma içinde yaşamaktadır.
Binlerce çocuk cinayetlerde rol oynamaktadır. Eğitim hakkından yoksun kalan çocukların, topluma genel olumsuz etkisinin yanı sıra, suça eğilimli bireyler olma oranı yüksektir. Çoğu güvenlik güçleri ve silahlı muhalif güçler tarafından işe alınmış, diğerleri ise başka seçenekleri olmadığını düşündüklerinden gönüllü olmuşlardır. Deneyimsiz, korkusuz oluşları ve özellikle zor görevlerde kullanılmaları dolayısıyla çocuk askerler arasındaki ölü ve yaralı oranı çok yüksektir.
Türkiyede Çocuk Hakları:
2006 yılı sayımlarına göre yaklaşık 25 milyon çocuk nüfusa sahip olan Türkiyede[1] Çocuk Hakları Sözleşmesi ancak 1995 e uygulamaya geçti. UNICEF tarafından Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alınarak hazırlanan bültende Türkiyedeki 15 yaşından küçük çocukların yüzde 27.7sinin yoksulluk içinde bulunduğu ve bu oranın kırsal alanlarda yüzde 40.6ya kadar çıktığını belirtildi.[2] Çocuk Vakfı ın hazırladığı 23 Nisan 2007de Türkiyenin Çocuk Gerçeği raporuna göre ise Türkiyede her 5 çocuktan biri çalışıyor ve bunların yüzde 76,9unun tarım kesiminde çalışıyor.
Hükümet, gündemindeki istihdam paketi ile 16 yaşından küçük çocukları ağır ve tehlikeli işte çalıştırma cezasını 904 TLden 100 TLye indirmeyi planlıyor
İnternet Ortamından Derlemedir.
Sorubak.Com

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER