Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 10. Maddesine istinaden Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğretim süreçleri boyunca kazandıkları dört temel dil becerisindeki (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) yeterliklerinin ölçülmesine yönelik yapılan bir izleme sınavıdır.

Sınav, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programlarından hareketle oluşturulan yeterliklere göre hazırlanmış ve bu yeterlikler, bilişsel taksonomiye uygun olarak düzeylendirilmiştir. Sınavda farklı düzeylerde becerileri ölçen açık uçlu ve çoktan seçmeli soru tipleri kullanılmıştır

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, uluslararası standartlarda tasarlanan dil laboratuvarlarında ve e-Sınav salonlarında tümüyle elektronik ortamda, öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştirilmektedir. Bilgisayarlar hem fare yardımıyla hem de dokunmatik olarak kullanılabilmektedir. Bilgisayarlarda klavye veya dokunmatik ekran klavyesi olduğu için öğrencilerin kalem ve kâğıt kullanmasına gerek yoktur. Sınavın dinleme ve konuşma bölümlerinde ortam seslerinden etkilenmeyen yüksek kalitedeki kulaklıklar kullanılmaktadır.
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın iki yılda bir uygulanması planlanmaktadır.

Sınav sonunda elde edilecek verilerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı müfredatlarına, öğretmen yeterliklerine ve ders materyallerine yönelik bulgularla bu alanda etkili politika önerilerinin geliştirilmesine rehberlik etmesi beklenmektedir.

4. sınıf örnek sorular için tıklayınız.
7. sınıf örnek sorular için tıklayınız.
11. sınıf örnek sorular için tıklayınız.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER