DİNÇER MEB de görev yapan tüm görevlendirme görevleri iptal etti

DİNÇER MEB de görev yapan tüm görevlendirme görevleri iptal etti

Geçici görevlendirmeler iptal

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER MEBde görev yapan tüm görevlendirme görevleri iptal etti. Görevlendirme İptalleri öğretmenlerin haricinde tüm memur ve hizmetlileri de kapsayacak şekilde resmi yazı yayımlandı.

Gönderilen yazıda "01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle her derece ve türdeki okul ve kurumlarda geçici görev ( Görevlendirme) ile görev yapan tüm personelin görevlendirmeleri sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlakrındaki asli görevlerine döndürülmelerinin sağlanması yönünde ilgililere gerekli tebliğin yapılması ..." şeklinde yazı yayımlandı.

Haber Kaynağı: www.kamudanhaber.com