Ders Dışı Eğitim (egzersiz) çalışmaları yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Ders Dışı Eğitim (egzersiz) çalışmaları(spor, izcilik, halk oyunları, vb) alınan onay doğrultusunda, amacına uygun olarak yapılmalı, gerekli kayıtları tutulmalı ve ücretleri esaslara uygun ödenmeli, (RG. 27628), (TD. 2634)
* Bu çalışmalar; -vekâleten atananlar dâhil- hiçbir surette idarecilere verilmeyip, varsa öncelikle okuldaki branş öğretmenleri ve kadro fazlası öğretmenlerce, yoksa dışarıdan temin edilen öğretmenlerce yapılmalı, (MEB. 17.11.2009/ 88729 sayılı yazı)
* Ders dışı eğitim çalışmaları için ödenecek toplam ders saati sayısının, okulun bir yıllık toplam ders saati sayısının % 5ini geçmemesine dikkat edilmeli,
* Öğretmenlerin egzersiz çalışmalarını, usulüne uygun olarak hazırlayıp, milli eğitim müdürlüğüne onaylattıkları programa göre yapmaları sağlanmalı,
* Fiilen çalışma yapan öğretmenlere, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saatine karşılık, gündüz tarifesinden 1 saat ücret ödenmeli,
* Bir etkinlikten dolayı, birden çok öğretmene ücret ödenmemeli ve öğrenci sayısı etkinlik için ön görülen sayının altına düşen faaliyetler kapatılmalı, (MEB. Ders ve Ek Ders Saatlerine İliş. Esaslar, md. 17, RG. 26378), (MEB. 26.12.2006/ 97 nolu Genelge)
* Üzerinde zimmetli malzeme bulunan personelden, bu malzemeleri teslim etmeyenlere nakil bildirimi düzenlenmeyeceği bilinerek buna göre uygulama yapılmalıdır. (Taşınır Mal Yönetmeliği, md. 5/ 4, RG. 26407)

Ders Dışı Eğitim (egzersiz) çalışmaları ile ilgili dökümanlar için buraya tıklayınız.

Sorubak.Com

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER