Danıştay'dan SBS İptal istemine red...

Danıştay 8. Dairesi, 5 Haziran 2010 tarihinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan Seviye Belirleme Sınavı daki (SBS) yabancı dil bölümü ile bu bölüme ilişkin cevap anahtarının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.