Çocuğum otizm mi? Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir?

Çocuğum otizm mi? Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir?
ÇOCUĞUM OTİZM Mİ OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlarken; Otizm yaşam boyu süren bir durumdur ve semptomlar ve belirtiler ilk önce bir çocuk çok küçükken ortaya çıkabilir. Otizm tedavi edilemez, ancak terapiler ve destek hizmetleri kişinin semptomlarını ve yaşam kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Çağımızın vakalardan birsi otizmdir. Otizm ile ilgili bilgi sahibi olmak için önce aileler çocuklarındaki belirtileri dikkate almalıdırlar. Ailelerin çocuklarının otizmli olmalarını kabul etmeleri oldukça güç bir durum olduğundan dolayı genlikle bu durumu ret ederler. Lakin ret etmek ise soncun değişmesine herhangi bir etki yapmaz. Fakat gereksiz yere telaşlanmanın da manası yok tur. Öncelikle teşhisin konulabilmesi için yeteri kadar bilgi sahibi olmak lazım.

Ortak otizm belirtileri

Bir kişinin otizm olduğunu gösterebilecek en yaygın semptomlar bazıları şunlardır

 • Göz temasından kaçınma
 • Gecikmiş konuşma becerisi ve iletişim becerileri eksikliği
 • Kurallara ve rutinlere güvenme
 • Nispeten küçük değişikliklerden rahatsız olmak
 • Seslere , zevklere, manzaralara, dokunma ve kokulara beklenmedik reaksiyonlar gösterme
 • Diğer insanların duygularını anlamada zorluk çekme
 • Dar bir ilgi alanı veya nesneye odaklanmak veya saplantı haline getirmek
 • Tekrarlayıcı davranış sergilemek,
 • 12 yaşına kadar adlarına cevap vermeme
 • 14 yaşına kadar belli uzaklıktaki nesneleri işaret etmeme
Çocuğum otizm mi? Otizm belirtileri nelerdir?

Günümüzde otizm basit testler ile anlaşılabilmektedir. Otizm çocuklarda ilk üç yaşlarında başlayan ve hayatları boyunca devam eden ve çocuğun etrafı ile yeterli bir şekilde iletişim kurmamı ile ilk tanılar koyulmaktadır.

Göz kontağının kurulmaması ise bu rahatsızlığın ilk belirtilerinden biridir.

Otizm için ne kadar erken teşhis konulursa o kadar çabuk çocuğun hayata bağlanması sağlanır. Zamanın geçmesi bu vakada genlikle olumsuz rol oynar. Uygun görülen rehabilitasyonlar ile çocuğun uygun eğitimler alması kendisi için büyük değişimlerin meydana gelmesine neden olur.

Otizmin nende ortaya çıktığı tıp içinde tam olarak çözülememiştir. Otizmin genetik olduğu birçok alanında uzman doktor tarafından ortaya atılmaktadır. Her ne kadar çocukların hepsinde görülmesi olağan olasa da erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklarında görülme sıklığından daha fazladır.

Otizmin olduğu çocukların 10 da yedisinde zekâ gerilği görülürken 10 da birinde üstün zekâlı oldukları tespit edilmiştir.

Otizimin olduğu çocuklara en çok gözle görülür belirtiler
 • Duygu durumlarının aniden değişmesi
 • Hiparaktive bozuklunun olması
 • Ve dikkatinin de ki bozukluklar

Bu şekildeki belirtiler genel olarak otizmli çocuklarda çokça görülür ve her aile bireyi tarafından kolaylıkla ayırt edilir.

Otizm olduğunu anlayabilmek dikkatli olarak bakılması gereken durumlar
 • Göz kontağı kurmakta sıkıntı çekmesi
 • Sosyal olarak iletişim kurma becerisinin zayıf olması
 • İletişim halinde devamlılığın sağlanamaması
 • İlgisinin kolay bir şekilde dağılması
 • Duygularını yüzdeki hatlarıyla desteklemeye çalışmaması
 • Sürekli olarak aynı hareketlerin tekrarlanması
 • Eşyalar arasında bazılarına fazla ilgi duyup takıntı edecek derecede kafasına takması
 • Olaylara aşırı tepki göstermesi
Otizmin belirtileri genel belirtileri haricinde dikkatli olarak bakıldığında anlaşılabilecek diğer belirtiler
 • Adı ile hitap edildiğinde karşılık vermemesi ya da tepki göstermemesi
 • Çok aktif olması ya da sürekli durgun olma
 • Sarılma ve öpülme gibi fiziksel yaklaşımlardan hoşlanmama
 • Yaşıtları ile diyalog kurmaktan hoşlanmazlar
 • Daha çok nesneler ile ilgilenirler
 • Farklı kelimeler bildikleri halde önceden öğrendikleri kelimeleri tekrar ederler.
 • Düzenli olmayı çok severler ve düzensizlikten rahatsızlık duyarlar
 • Öğrenme şekilleri diğer çocuklara göre daha farklıdır

Otizm belirtileri nelerdir? Şeklindeki soruları yanıtladıktan sonra dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar olduğu bilinmelidir

Dikkat edilmesi gereken durumlar
 • Otizmli çocukların diğer çocuklar gibi olmadıkları ve özel olduklarının bilincinde olmak lazım
 • Öğrenme şekilleri farklı olsa bile farklı metotlar ile çok daha fazlasını öğrenebilirler
 • Küçük yaştan itibaren gerekli rehabilitasyon derslerini aldıklarında istenilen beklentinin çok üstünde performans gösterebilme yetilerine sahiptirler
 • Çevreye karşı duyarsız oldukları düşünülse bile bunları anlamadıkları anlamını çıkarmamak gerekir.
 • Yeme içme konusunda alanında uzaman doktorların vereceği diyet yiyecek ve içeklerin dışına çıkılmaması çocuğun çok daha hızlı gelişim göstermesindeki en önemli maddelerden biri olduğu söylenebilir.
Son Söz:

Eğer çocuğunuz:

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
 • Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,
 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.

Bebeklerde otizm belirtileri

Otizm spektrum bozukluğu gelişimsel bir bozukluktur, yani çocuklarda beklendiği gibi gelişmediği için belirtiler ortaya çıkar, örneğin konuşmayı öğrenme veya beklenenden daha geç öğrenme.

Bu nedenle, bebeklerde fark edilen çok az sayıda otizm belirtisi vardır. Bununla birlikte, bir bebek iki aylık, dört aylık, altı aylık, dokuz aylık ve bir yaşında beklenen gelişimsel kilometre taşlarına ulaşamazsa , bu otizmin ilk belirtilerinden biri veya başka bir gelişimsel durum olabilir.

Yararlı bir bilgi: Tüm bebekler aynı zamanda gelişimsel kilometre taşlarına ulaşmaz. Gelişimde bazı farklılıklar olması normaldir. Bir çocuğun gelişimi hakkında şüpheniz varsa, bir doktora danışın.

Bir bebeğin otizm spektrum bozukluğuna sahip olabileceğinin erken belirtilerinden bazıları şunlardır:

– Az melodik babıldama dikkat çeker.

– İşitmiyormuş gibi davranabilirler.

– Başkalarının farkında değilmiş gibidirler.

– Göz teması kurmaktan kaçınırlar.

– Bir grup bebekte uykusuzluk, huzursuzluk, uyku bozuklukları ve uyumsuz davranışlar gözlemlenir. Bunlar genellikle huysuz olarak adlandırılan bebeklerdir.

– Diğer bir grup bebekte ise pasiflik, sakinlik görülebilir. Bunlar bütün gününü yatakta geçiren bebeklerdir, bakımları kolay olmasına rağmen çevreden ilgi beklememeleri, genel ilgisizlikleri dikkat çeker.

– Duyusal olarak ilk yıllarda seslere kayıtsız kalabilir veya gürültüden, bizim duymadığımız seslerden rahatsız olabilirler.

– Donuk ve boş boş bakma görülebilir.

– Ağrı, acıya, üşümeye tepkisizlik dikkat çeker.

– Başını, vücudunu sallama gibi tekrarlayan davranışlar görülebilir.

– Düşük kas tonusu izlenebiliyor.

– Daha az mimik kullanırlar.

– 18-24. ayda başkalarının zor durumda olmasına çocuk cevap verir. Başkalarının duygularına yanıt verme düşük fonksiyonlu otistiklerde genel olarak yoktur, yüksek fonksiyonlularda ise görülebilmektedir.

– 2. yılda beceri kaybı görülebiliyor. Özellikle 15 ile 18. ayda regresyon zirve yapıyor.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER