Bir KPSS Araştırması :KPSS Bir Kene Gibidir!

Bir KPSS Araştırması :KPSS Bir Kene Gibidir!

Sorubak Bilgi

260 öğretmen adayının katıldığı bu araştırmada KPSS çok farklı olarak metaforik anlamlarla açıklanmıştır. Çıkan sonuç ise genel itibariyle olumsuz imgeler şeklindedir. Git gide bir sınav toplumu olan Türkiyede nesilleri yetiştirecek öğretmen adaylarının bir hayli yorgun, kırgın ve umutsuz oldukları ne yazık ki bu araştırmada görülmüştür. Mevcut sisteme bir de Bakanlığın alan sınavı kurgulaması ve bu dar bir kadro ile gerçekleştirmeye çalışması da ayrı bir ironidir.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS METAFORLARI ARAŞTIRMASI

BASIN ÖZETİ

Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSS)’na dönük olarak geliştirdikleri metaforları temel alan bu araştırma 260 öğretmen adayını kapsamaktadır. 1-2-3-4. sınıf öğretmen adaylarından oluşan çalışma grubuna “KPSS ……………………….. gibidir. Çünkü…………………………………………” metafor üretim cümlesi verilmiş ve 260 metafor elde edilmiştir. Nitel araştırma teknikleri kullanılarak içerik analizi yapılmıştır.

Belirlenen metaforlar saptanan referans kategorilerine göre analiz edildiğinde öğretmen adayları KPSS’nı çok yüksek bir oranda olumsuz metaforlarla açıklamışlardır. Örneğin ;


1. Bir kene gibidir.  

2. Bir vampir gibidir.

3. Bir boş teneke gibidir.

4. Kötü bir hastalık gibidir.

5. İşkence

6. Hipodromda yarış atı olmak

7. Uçurum

8. Eşek şakası

9. Zehir

10. Elek

11. Aşılması zor bir tepe

12. Vatoz balığı

13. Uyuşturucu

14. Bataklık

15. Çirkin,kötü bir kıyafet

16. Karabasan

17. Ölüm fermanı

18. Lağım

19. Pişmanlıktır

20. Son bahardır

21. Hakkımızın yendiği yerdir

22. Akrep

23. Sıkıntılı bir süreç

24. İşkence gibidir.

25. Savaş gibidir.

26. Limon gibidir.

27. Bir kör kuyu gibidir.

28. Başıma hızla atılmış taş gibidir.

29. Yılan gibidir.

30. Gardiyan gibidir.

31. Sigara gibidir.

32. Ölüm uykusu

33. Bunalım

34. Stres

35. Sigara gibidir.

36. Kabus

37. Skandal

38. Pislik

39. Hapis

40. Kurbanların verildiği pazar.

41. İşkence

42. Uçurum

43. Uyuşturucu

44. Kanser

45. Çöplük

46. Girdap

47. Gardiyan

48. Hayat ile ölüm arasındaki çizgi gibidir.

49. Yarış, baskı süreci gibidir.

50. Hastalık

51. Sırat köprüsü

52. Bataklık

53. Bir at gözlüklüler yarışı gibidir.

54. Zorla yapılan bir dayatma gibidir.

55. Maraton yarışları gibidir.

56. 16 yıllık eğitimin zırvası gibidir.

57. Kaynayan bir kazan

58. Amacından sapmış bir iş

59. Savaş

60. Bir kör kuyu gibidir.

61. Rezil sistemin rezilliği

62. Saçmalıktır

63. Gereksizliktir

64. Bir muamma

65. ÖSS sınavında yaşadığım kâbus gibidir.


Metafor, bir kavramın bireyde oluşturduğu etiket, anlam ya da kavramsal ifadelerdir. Bir görme ve anlama sürecidir. Bireylerin basit olarak bir kavramı bir başka kavramla açıklamasından daha önemli ve güçlü bir zihinsel üretimdir çünkü ilgili kavrama dönük sahip olunan derinliği ve deneyimleri ifade eder.

Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl binlerce kişinin girdiği ve öğrencilerin fakülte birinci sınıftan itibaren dikkatle izledikleri bir sınavdır. Bu sınav bireylerin algılarında yukarıda da belirtildiği gibi genelde olumsuz bir imgeye sahiptir. Bu araştırmanın amacı “sınav toplumu” haline gelen ülkemizde sınav yaklaşırken karar vericilerin dikkatini bu duruma çekmektir. Bireylerin zihinsel algılarında KPSS özelinde tüm sınavlar genelinde olumsuz bir algı oluşmuştur. Bu algı onların kendilerine yabancılaşmalarına, bireysel gelişimlerini tamamlayamamalarına, çoktan seçen ve okul eğitimlerini değil dershaneleri önceleyen, entelektüel eğitim değil, sınava dönük tabloid eğitimi seçmelerine neden olmaktadır. Bu yüzden üniversitelerde öğrenciler kendilerini hem yazılı hem sözlü ifade etmede zorluk çekmektedir. Sınav süreçlerinde bir çok öğrenci özkıyıma (intihar) yönelmektedir. Bu yüzden karar vericilerin, göreve gelen her yeni Milli Eğitim Bakanı’nın yeni sınav kurgulamaları yerine sınavla seçme sistemlerini popülist değil bilimsel yol ve yöntemlerle inceleyerek değiştirmeleri önerilmektedir.


Saygılarımla….

Doç.Dr. Levent ERASLAN

Kırıkkale Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD Başkanı