BİLSEM öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayımladı.

a) Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna

http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra Başvuru İşlemleri seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

b) Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

c) Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu'nda (Ek -2) puan

aldıkları k r i t e r l e r e ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

d) Okul/kurum müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden Başvuru gerçekleştirilmiştir. şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

e) Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde Başvuru gerçekleştirilmiştir. şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il milli eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.

f) İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

g) Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu fark eden ve daha sonra

düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

h) Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir.

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayınlandı. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.