Belirli Gün ve Haftalar Komisyonu nasıl oluşturulur?

İlköğretim okullarında sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısında belirlenen Belirli Gün Ve Haftalar okulda görevli olan tüm öğretmenlere dağıtılacak şekilde ayarlanır.Ayrıca:

Kutlama komitesinin oluşumu

Bayramların tören ve gösterilerini kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun şekilde hazırlamak ve uygulamak üzere il, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde kutlama komitesi oluşturulur.

Bu komiteler:


a) İl kutlama komitesi; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, millî eğitim müdürlüğü, kültür ve turizm müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, sağlık müdürlüğü temsilcileri ile millî eğitim müdürlüğünden beden eğitimi spor ve izcilikle ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürü, izci kurulu başkanı, koordinatör formatör beden eğitimi öğretmeni, bir beden eğitimi, bir müzik ve bir resim/görsel sanatlar öğretmeninden oluşur. Devlet töreni yapılmasına karar verilen ilde oluşturulacak Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama komitesinde Daire Başkanı ile ilgili şube müdürü de yer alır.

b) İlçe kutlama komitesi; kaymakamın başkanlığında garnizon komutanı, belediye başkanı, emniyet müdürü, millî eğitim müdürü, gençlik ve spor müdürü, sağlık grup başkanı, törenlerle ilgili millî eğitim şube müdürü, izci kurulu başkanı, koordinatör formatör veya formatör beden eğitimi öğretmeni, bir beden eğitimi, bir müzik ve bir resim/görsel sanatlar öğretmeninden oluşur.

c) Bucak, kasaba ve köylerde kutlama komitesi; bucak müdürü bulunmayan bucaklarla, kasaba ve köylerde varsa ortaöğretim okulu/kurumu, yoksa ilköğretim okulu müdürlerinden en kıdemlisinin koordinatörlüğünde varsa belediye başkanı, karakol komutanı, sağlık ocağı temsilcisi, köy muhtarı ile bir beden eğitimi, bir müzik ve bir resim/görsel sanatlar öğretmeninden oluşur. Beden eğitimi, müzik ve resim/görsel sanatlar öğretmeninin bulunmadığı yerlerde diğer sınıf veya branş öğretmenlerinden oluşur.

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde ise:

Törenlerle İlgili Esaslar

Törenlerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur;

Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır. denilmektedir.

Okullarda kutlanacak millî bayramlar ve yerel kurtuluş günleri;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

19 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.

30 Ağustos Zafer Bayramı.

Yerel Kurtuluş Günleri.

Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

a) Okullar, millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere bütün imkânlarıyla katılırlar. Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinde öğretmen ve öğrenciler kendilerine verilen görevleri yaparlar.

b) Okullar, yaz tatiline rastlayan kutlamalara, kutlama komitesince hazırlanan programa göre temsilî olarak katılırlar.

c) Okullar, kutlamalarda ilgili mevzuat hükümlerince donatılır. Büyük yerleşim merkezlerinde okulların bütünüyle katılamaması durumunda törenler okullarda yapılır. Bu törenlerde ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre hareket edilir.

Dinî Bayramlar

Pansiyonlu ve yatılı okullarda Ramazan ve Kurban Bayramları yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personelin katılımıyla kutlanır.

Okul veya kurumlarda kutlanabilecek ya da anılabilecek gün ve haftalar, Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde düzenlenmiştir (EK-2). Bu çizelgede yer almayan diğer ulusal veya uluslararası gün ve haftaların kutlanıp anılmasına öğretmenler kurulunca karar verilebilir. Bu konuda Bakanlığın internet adresindeki Tüm Kuruluşların Belirli Gün ve Haftaları Listesinden de yararlanılabilir.

Çevrenin özelliği, okulun fizikî durumu ve imkânları göz önünde tutularak okul yönetimince belirlenen bu etkinliklerin hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası veya okul düzeyinde gerçekleştirileceği ve bu etkinliklerde hangi kulüp ve öğrencilerin görevlendirileceği öğretmenler kurulunca kararlaştırılır.

Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklere, öğrencilerin aktif katılımları sağlanır.

Daha kapsamlı yapılması istenen etkinliklerin planlanması, eğitim bölgeleri koordinatör müdürü ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.