Bazı liselerin 2018 YKS karnesi

Bazı liselerin 2018 YKS karnesi

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi

2018 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre lisenin mezunları içerisinde 79 kişi bir bölüme yerleşmeyi başarmıştır. Bu sayıdan 60'ı tıp fakültesini kazanmıştır. Kalan 19 kişiden ise, 3 kişi diş hekimliği bölümünü, 10 kişi mühendislik fakültesi bölümünü ve 2 kişi de mimarlık bölümünü kazanmıştır. Üniversiteye yerleşen öğrencilerin %76'sı tıp fakültesini kazanırken, mühendislik fakültesini kazananlar içerisinde: 3 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini, 1 öğrenci Koç Üniversitesini, 1 öğrenci Sabancı Üniversitesini, 2 öğrenci Odtü'yü ve 2 öğrenci İtü'yü kazanmıştır.

Adana Fen Lisesi

Bu liseden üniversiteye yerleşen 74 kişi içerisinden 47 öğrenci tıp fakültesini, 16 öğrenci mühendislik fakültesini, 4 öğrenci diş hekimliği fakültesini ve 1 öğrenci de hukuk fakültesini kazanmıştır. Üniversiteye yerleşenlerin %63,5'i tıp fakültesini kazanmıştır. İlk 100 içerisinde 2 mezunu bulunan lisenin, ilk binde 18 ve ilk beş binde de 57 öğrencisi yer almıştır.

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Liseden mezun olan 49 öğrenci tıp fakültesini kazanmıştır. Üniversiteye yerleşen 48 öğrenci de diğer bölümleri kazanmayı başarmıştır. Mühendislik Fakültesini kazananların büyük bölümü Boğaziçi, İtü, Sabancı ve Koç üniversitesini kazanmıştır. Oran olarak en fazla İstanbul Teknik Üniversitesi tercihinde bulunulmuştur. Mezunlarından 2 öğrenci diş hekimliği bölümünü ve 2 öğrenci de hukuk bölümünü kazanmıştır. Üniversiteye yerleşenlerden tıp fakültesine girme oranı %50,5 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara Fen Lisesi

2018 yılında lisenin mezunlarından 56 öğrenci tıp fakültesini, 27 öğrenci mühendislik fakültesi bölümlerini ve 2 öğrenci de hukuk bölümünü kazanmıştır. 13 öğrenci İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 13 Hacettepe Üniversitesi, 9 Gazi Üniversitesini, 8 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini, 5 öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesini ve 4 öğrenci de TOBB Üniversitesini kazanmıştır. Aynı lisenin 2017 yılında üniversiteye yerleşen mezunlarının 128 tanesinden 70'i tıp fakültesini kazanmıştır. 2016 yılında da aynı liseden mezun olanlar içerisinde 52 tanesi de tıp fakültesini kazanmıştır. Lise mezunlarının 2018 TYT ham puan ortalaması 440 puanken, 2018 YKS Sayısal ham puan ortalaması ise 431,5 puan olarak gerçekleşmiştir.

Konya Meram Fen Lisesi

2018 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre 46 öğrenci tıp fakültesini, 14 öğrenci mühendislik fakültesi bölümlerini ve 2 öğrenci de hukuk fakültesi bölümlerini kazanmıştır. 6 öğrenci İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini, 4 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini, 1 öğrenci Koç Üniversitesini ve 1 öğrenci de Galatasaray Üniversitesi hukuk bölümünü kazanmıştır. Üniversiteye yerleşen mezunlar içerisinden %71,8'i tıp fakültesini kazanmıştır. 2017 yılında liseden mezun olan 62 kişiden 37 tanesi tıp fakültesini kazanmayı başarmıştır.

İzmir Fen Lisesi

2018 yılında İzmir Fen Lisesi mezunları en başarılı liselerin başında yer almıştır. Sınava katılan öğrencilerin YKS yerleştirme ham puan ortalamasının 473,52 puan olması çok başarılı mezunlar çıktığının göstergesi olmuştur. İlk binde 13 öğrenci, ilk beş binde 50 öğrenci liseden mezun olarak listeye girmiştir.

Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi

Liseden mezun olarak 2018 YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen 82 öğrenciden 41 öğrenci tıp fakültesini, 7 öğrenci diş hekimliği fakültesini kazanmıştır. Odtü, Boğaziçi, Sabancı ve İtü gibi üniversitelerin mühendislik fakültesini kazanan adayların sayısı da 23 olmuştur. Tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı %50 olarak ortaya çıkmıştır.

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi

2018 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı liselerden bir tanesi de Samsun Fen Lisesidir. Üniversitelerin tıp fakültesine liseden mezun olarak yerleşenlerin sayısı 43 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında 6 öğrenci diş hekimliği fakültesini kazanmıştır. 18 kişi mühendislik fakültesini kazanırken, 2 kişi de hukuk kazanmıştır. Aynı yılda ilk 100 içerisine yerleşen öğrenci sayısı ise 10 olarak gerçekleşmiştir.

Denizli Erbakır Fen Lisesi

Lisenin üniversiteye yerleşen 79 öğrencisinden 41 tanesi tıp fakültesini kazanmıştır. 5 öğrenci diş hekimliğini kazanırken, 4 öğrenci de hukuk fakültesini kazanmıştır. Koç Üniveristesi ve Odtü'yü 5'er öğrenci kazanırken, Bilkent'i 3, Boğaziçini 3 ve Sabancıyı da 2 öğrenci kazanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesini kazanan öğrenci sayısı da 4 olarak gerçekleşmiştir. 2018 YKS'nin en başarılı üniversitelerinin başında gelmektedir.

Aydın Efeler Fen Lisesi

Aydın Fen Lisesi mezunlarından 51 kişi üniversiteye yerleşmiştir. Bu 51 kişiden 19 tanesi tıp fakültesine, 19 tanesi mühendislik fakültesi bölümlerine ve 1 kişi de hukuk bölümüne yerleşmiştir. 7 öğrenci Koç Üniversitesine, 8 öğrenci İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine, 5 öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesine ve 3 öğrenci de Sabancı Üniversitesine yerleşmeyi başarmıştır.

En Başarılı Anadolu Liseleri 2018 - 2019 Dönemi

Fen liselerinin başarılı olduğu kadar bazı anadolu liselerinde de üniversite başarı ortalamaları oldukça yüksektir. Özellikle büyükşehirde bulunan köklü anadolu liselerini başarısı fen liselerini aratmamaktadır. Bu nedenle yazımız içerisinde bu anadolu liselerinden de bahsetmenin doğru olacağını düşündük. İşte o liseler...

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Hiç kuşkusuz tarihin en başarılı anadolu liselerinin başında gelmektedir. 2018 YKS sonuçlarına göre de bu başarıyı sürdürmüştür. Mezunlarından 88 tanesi tıp fakültesine, 7 tanesi diş hekimliği fakültesine, 1 tanesi eczacılık fakültesine ve 13 tanesi de hukuk fakültesine yerleşmiştir. Tıp fakültesine yerleşen öğrencilerden 12 tanesi Hacettepe Tıp Fakültesine (İngilizce) ve 7 tanesi Hacettepe Tıp Fakültesine olmak üzere toplam 19 öğrenci Hacettepe tıp'a yerleşmiştir. 2 öğrenci Galatasaray hukuk, 4 öğrenci İhsan Doğramacı Bilkent hukuk ve 4 öğrenci de Ankara hukuk bölümüne yerleşmiştir. Tobb, Odtü, İhsan Doğramacı Bilkent ve Hacettepe mühendislik bölümünü kazanan çok fazla öğrenci vardır. Yılın en başarılı okullarının başında gelmektedir. Ayrıca dönemin Miili Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'ta Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur.

İzmir Atatürk Anadolu Lisesi

Lisenin 336 mezunu üniversiteye yerleşmeyi başarmıştır. Bunlardan 52 tanesi tıp fakültesini kazanırken, 20 tanesi diş hekimliği fakültesi kazanmıştır. 20 öğrencisi de hukuk fakültesini kazanırken, yüzlerce öğrenci de mühendislik fakültesini kazanmıştır. Koç, Odtü, Sabancı, İtü ve Bilkent üniversitesini kazanan 2018 yılında bir çok mezun veren lise önemli başarı elde etmiştir.

Diğer Liseler 2018 - 2019 Dönemi

Bu liseler tarihi köklere sahiptir. Kategorisel olarak fen lisesi veya anadolu lisesi olarak adlandırılmasalarda ülkemizin en yi okulları olduğu belirtmemiz gerekir. Özellikle, İstanbul'da bulunan okulların yurtdışında bir üniversiteye kabul ettirilme imkanları oldukça yüksektir.

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi mezunlarının %100'ü üniversitelerin lisans bölümlerine yerleşmiştir. Lise mezunlarından 21 tanesi Galatasaray Üniversitesine, 32 tanesi Koç Üniversitesine, 18 tanesi Boğaziçi Üniversitesine, 18 tanesi Bahçeşehir Üniversitesine ve 12 tanesi de Amerika ve İtalya gibi ülkelerde bulunan üniversitelere yerleşmiştir.

İstanbul Fatih Erkek Lisesi

İstanbul Fatih Lisesi, 1884 yılında Fatih ilçesinde kurulan köklü liselerden biridir Üniversite sınavlarında bir çok birinciyi mezun eden lise olarak önemli bir yer edinmiştir. 2018 yılı mezunlarından: 33 tanesi Tıp Fakültesine, 88 tanesi başta Almaya Berlin'de bulunan üniversiteler olmak üzere yabancı üniversitelere, 8 tanesi Koç Üniversitesine ve 31 tanesi de Boğaziçi Üniversitesine yerleşmiştir.

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi

İstanbul'daki köklü liselerden bir diğeri de Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi olduğunu belirtmemiz gerekir. 1908 yılında kurulan lise konumu itibariyle de çok özel bir yere sahiptir. 2018 YKS ile üniversiteye yerleşen mezunları içerisinden 54 öğrenci Tıp Fakültesini, 8 öğrenci Diş Hekimliği Fakültesini ve 8öğrenci de Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Bunun yanı sıra 2018 mezunlarından 36 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine, 20 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesine, 6 öğrenci Orta Doğu Teknik Üniversitesine, 17 öğrenci Koç Üniversitesine ve 9 öğrenci de yabancı ülkelerde bulunan üniversitelere yerleşmiştir. 2018 yılının en başarılı lisesi olarak belirtmek doğru olacaktır. Müthiş bir başarı yüzdesi elde edilmiştir.