Ayakta tedaviye ek ders ücretinin ödenmeyeceği kesinleşti.

Sorubak Bilgi

Ek derslere ilişkin olarak 2006 yılında yürürlüğe konulan bakanlar kurulu kararıyla bir ayda en fazla dört güne karşılık gelen ayakta tedavilere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Daha sonra 2008 yılında yapılan değişiklikle ayaktan tedavilerde ek ders verildi.

Ayakta tedavilerde ek ders ödenmesini işlemi ortadan kaldıran değişiklik genel merkezimizce Danıştay nezdinde dava edilmiş, akabinde ise Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun kararıyla yapılan değişikliğin yürütmesi durdurulmuştu.

Devam eden süreçte davanın açıldığı Danıştay 2. Dairesi, esasa ilişkin yapmış olduğu inceleme sonucunda 30.11.2011 tarihinde açılan davayı reddetmiştir.

Red kararı üzerine MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu görüş yazısında, Danıştay 2.Dairesi kararına atıfta bulunarak bundan sonra ayakta tedavi nedeniyle ek ders ödemesi uygulamasına gidilmeyeceğini, bu kapsamda daha önce yapılmış bulunan ek ders ücreti ödemelerinin hangi tarihten itibaren geri alınacağı konusunda Maliye Bakanlığından görüş istenmiş olup. cevap alındığında buna yönelik açıklamanın ayrıca yapılacağını belirtmektedir.

Sorubak Bilgi