Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi (Şiirleri,Açıklama)

Birinci Dünya Savaşı sonunda yurdumuz yenilmiş sayıldı. Düşmanlar dört bir yandan vatanımıza saldırdılar. Sevr Antlaşmasına göre yurdumuzun düşmanlar tarafından bölünmesi kararlaştırıldı. Urfa, Antep, Maraş, Adana, Antalya ve Osmanlı Devletinin merkezi İstanbul işgal edildi. Yunanlılar 15 Mayıs 1919da İzmire girdiler.

Yurdumuzu bu durumdan kurtarmak ve halkla el ele vermek için, Atatürk 19 Mayıs 1919da Samsuna çıktı. Halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Atatürk, 12 Haziran 1919da Amasyaya geldi. Burada alınan kararlar 22 Haziran 1919da Amasya Genelgesi olarak yayınlandı.
Daha sonra Erzuruma geçen Atatürk, 23 Temmuz 1919da Erzurum Kongresini, 4 Eylül 1919da da Sivas Kongresini topladı. Bu kongrelerde milli iradeye dayalı hükümet kurulması ilk hedef olarak belirlendi. Tüm illere telgraflar çekilerek halkın kendi adına karar verecek temsilcileri seçmesi istendi. Seçilen temsilcilerin toplanacağı bir yer gerekliydi. Ankaralılar Atatürkü ve temsil heyetine seçilenleri Ankaraya davet ettiler.
Atatürk Kurtuluş Savaşının en iyi Ankaradan yönetileceği inancındaydı. Yurdumuzun tam ortasında ve cephelere de eşit uzaklıktaydı. Tüm illerde haberleşme ve ulaşım olanağı yoktu. Bu düşüncelerle Atatürk ve temsil heyetinin üyeleri 27 Aralık 1919da saat 14.00de Dikmen sırtlarından Ankaraya geldi.
Ankara ve çevresinin tüm halkı, Atatürkü ve temsil heyeti üyelerini büyük sevgi ve sevinç gösterileri ile karşıladılar.davullar çalındı, oyunlar oynandı, seğmenler gösteriler yaptı.
Bu karşılama Atayı çok duygulandırmış, tüm karşılayanlara teşekkür ederek içinde bulunduğumuz durumu, bundan nasıl kurtulacağımızı belirten bir konuşma yapmıştı.
O yıllarda Ankarada yayınlanan haftalık Ankara Dergisi, Mustafa Kemal Paşanın Ankarada karşılanışını 29 Aralık sayısında şöyle yazıyor : Karşılama hazırlıkları üç gün önceden başladı. Ankaranın her yanında bir şenlik, bir bayram havası yaşanıyordu. O günleri yaşayan Naşit Hakkı, Mustafa Kemalin gelişini şöyle anlatıyor :
27 Aralık 1919da, yiğit Ankaralılar, Kızılyokuştan eskimiş bir otomobil içinde inen bir çift gök rengi gözün derinliklerinde vatan ufuklarından esaret bulutlarının dağılışını görmüşler, yurdun kurtuluşuna inanmışlar ve onu edebi reis tanımışlardı.
Yassı bir deri kalpağın altında zayıf bir yüz, kaç ay, kaç yıl ve yıllar milleti için rahat nedir görmemiş çelikleşmiş, sarı bir çehre ve içe işleyen sıcak bir bakış. Boz palto altında sivil bir yol elbisesi kumandanca bir yürüyüş. Mustafa Kemal Ankaraya böyle gelmişti.
Atatürkün Ankaraya gelişi, Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biridir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu Türk ordusunun kurulup hazırlanması çalışmaları Ankarada yapıldı. Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi. Kısaca Ankara o günlerde başkentlik görevini üstlenmiş oluyordu.
Her 27 Aralık günü Ankaralılar için bayram gibidir. At sırtındaki seğmenler gösteriler yaparlar. Şehir baştan başa bayraklarla süslenir. Atatürk koşusu yapılır. Okullarda törenler yapılır. Şehirde çeşitli şenlikler yapan halk bu mutlu günü sevgi ve coşku ile kutlar.
İlgili Şiirler:
Atatürkün Ankaraya Gelişi /Atatürkün Ankaraya Gelişi /Ankara /27 Aralık /Ankara /Ankara /Ankara Marşı /Atatürkün Ankaraya Gelişi.(27 Aralık) -Daha Fazlası İçin Buraya Tıklayınız.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER