Askeri Liseler için sık sorulan soru ve cevaplar

Kuleli Askerî Lisesine başvuru koşulları nelerdir?
Hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaokulların son sınıfında okuyor olmak, sınav giriş yılının haziran döneminde doğrudan mezun olmak, okul bitirme derecesi (son 5 yılın ortalaması) en az 3,50 (100lük sistemde 75) olmak, yurt dışı okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ortaokullarla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmaktır. (Bu belge yazılı sınav sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşama sınavına gelirken adaylar tarafından yanlarında getirilmelidir.)
2. Kuleli Askerî Lisesine başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?
Adayların şubat – mart aylarında http://www.tsk.tr ve www.osym.gov.tr internet sitelerinden temin edecekleri Askerî Liseler Sınavı(ALS) Aday Bilgi Formunu yine bu sitelerde yayımlanan ALS kılavuzuna uygun olarak doldurarak, mezun olacakları ortaokula onaylatmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)nin sınav başvuru merkezlerinden birine teslim etmeleri gerekmektedir. Sınav başvuru merkezleri http://www.tsk.tr ve www.osym.gov.tr internet sitelerinde ilan edilmektedir. Başvurularda adayın kimlik belgesi ile birlikte bulunması zorunludur. Adayların başvuruya gitmeden önce sınav ücretlerini kılavuzda belirtilen bankaya yatırmaları gerekmektedir.
3. Kuleli Askerî Lisesine girmek için Askerî Liseler Sınavı(ALS) dan kaç almalıyım?
ÖSYM tarafından yapılan ve birinci seçim aşaması olan Askerî Liseler Sınavı(ALS) dan Kara Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanın üstünde bir puan almanız gerekmektedir.
4. Kuleli Askerî Lisesi paralı bir okul mudur?
Hayır. Kuleli Askerî Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin barınma, giyinme, iaşe ve derslerde kullanacakları materyal ihtiyaçları devlet tarafından temin edilmekte ve öğrencilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır.
5. Kuleli Askerî Lisesinin eğitim öğretim seviyesi nedir ve süresi kaç yıldır?
Eğitim öğretim lise seviyesinde olup, süresi dört yıldır. Orta öğretim düzeyinde eğitim almış herkes Kuleli Askerî Lisesi eğitim programını takip edebilir.
6. Kuleli Askerî Lisesini bitirdikten sonra daha yüksek bir eğitim kurumuna devam edecek miyiz?
Evet. Kuleli Askerî Lisesinden başarıyla mezun olan askerî öğrenciler, Ankarada bulunan Kara Harp Okulunda üniversite seviyesinde eğitim öğretimlerine devam etmektedirler.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER