AÖL Öğrencilerine Askerlik Tecil Hakkı

AÖL Öğrencilerine Askerlik Tecil Hakkı

Sorubak BilgiAskerlik kanununda (1111 - 35 /c ) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında olup aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerimiz, irtibat bürolarından (Halk eğitim merkezleri, Liseler ve Anadolu liseleri) Ek.c2 formunu doldurup onaylattıktan sonra Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.

Tecil şartları:

· Askerlik çağının gelmiş olması,

· Toplam dönemin 12 ve altında bulunması,

· Erteleme isteğinde bulunacağı dönem itibarıyla aktif olması (aktif dönemin sınavı yapılmış ise sınavlara girmiş olması.)

Askerlik tecil - EK - C2 Formu indirmek için tıklayınız.


ÖGERENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ


Öğrencilerin mezuniyet, ilişik kesme ve kayıt yenileme durumlarını Askerlik şubelerine en geç iki ay içerisinde öğrenci durum belgeleriyle bildirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci olarak askerlikleri erteli iken kayıt yenileme dönemlerinde kayıt yeniletmeyenlerin ertelemeleri iptal edilmektedir. Bunlardan yoklama kaçağı veya bakaya duruma düşmeden yeniden okul kaydı yaptıranların askerlikleri 29 yaş sonu esas alınarak yukarıdaki esaslara göre yeniden ertelenmektedir. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra kayıt yenilettirdikleri takdirde askerlikleri ertelenmemektedir.(29 yaşından küçük olsalar dahi)

Açık öğretim lisesinde öğrenim görenler örgün lise öğrencilerine verilen erteleme süresi kadar (12 dönem) askerlikleri ertelenir. Örgün lise de öğrenim görürken ilişiği kesilerek Açık öğretim Lisesine yönlendirilenlerin, askerlik etelemeleri örgün lisedeki örgenim gördüğü dönemlerle Açık öğretim lisesindeki dönemlerin toplamı dikkate alınarak hesaplanır.

ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

1) Öğrenci durum belgeleri öğrencilerin durumlarını askerlik şubelerine bildirmek amacıyla her yıl gönderilir.

2) Öğrenci durum belgeleri tanzim eden makamlarca tarih ve sayı verilerek imzalanıp onaylanır.

3) Öğrenci durum belgelerine, öğrencilerin okuduğu eğitim öğretim kurumunun adı ve adresi açık ve ayrıntılı olarak yazılır.

4) Öğrenci durum belgelerinde yükümlere ulaşılabilmeyi mümkün kılan güncel adresleri ve telefon numaraları yazılır.

5) Derslere devam mecburiyeti ile hangi esasa göre eğitim öğretim yaptığı mutlaka doldurulur.

6) Okul kayıt tarihi bölümüne okula ilk kayıt tarihi yazılır.

7) Öğretim yılı , sınıf sömestri dönem ve başarı durumu haneleri öğrencilerin ilk kayıt tarihinden öğrenci durum belgesinin düzenleme tarihine kadar olan öğrencilik safhalarını içerecek şekilde ayrıntılı olarak doldurulur. Gerektiği takdirde açıklamalar bölümüne yazılır. (öğrenci genel bilgileri menüsü altındaki dönem dersleri kısmından dönem derslerine ulaşılabilir. Örnek 2011/3 şeklinde yazılan dönem 2011-20112 eğitim öğretim yılının 3.dönemi ifade etmektedir.)

8) Açıklama bölümüne öğrencinin öğrenimine devam edip etmediği ifadesi yazılacaktır.( öğrenci aktif ve 12 dönem altında okuma hakkını vardır kısmı işaretlenecektir.)