AÖL Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrencilerin Dikkatine

AÖL Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrencilerin Dikkatine

Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrencilerin Dikkatine

2011-2012 III. dönem sınavı sonucunda öğrencilik durumu "Mezuniyet İncelemesinde" olan öğrencilerimizin tasdiknamesi ve öğrenim belgeleri Açık Öğretim Lisesine ilk başvuru yaptığı okulun arşivinde bulunmaktadır. Dolayısıyla durumu "Mezuniyet İncelemesinde" olan öğrencilerimizin, "Mezun" durumuna dönüşebilmesi, ancak öğrenciye ait tasdikname ve öğrenim belgelerinin Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucunda gerçekleşebilmektedir.  İnceleme sonunda mezuniyete hak kazananlar "Mezun" durumuna, kazanamayanlar ise "Aktif" konuma getirilmektedir. Sonuç olarak işlemlerin hızlandırlaması için, bahsedilen belgelerin (tasdikname ve öğrenim belgeleri) , ilk kayıt yaptırdığınız okuldan, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması gerekmektedir.  


Unutulmamalıdır ki, öğrenci "Mezun" konuma gelmeden ilgili bankalara "diploma harcıödeyemez, dolayısı ile de "Çıkma Belgesi" alamaz.  


Bu sebeple öğrencilerimiz aşağıda sıralanan maddelerden kendilerine uygun olanı seçmek sureti ile işlemleri hızlandırabilirler.

1. Yol : İlk kayıt oldukları okula giderek, Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt olurken teslim ettikleri tasdikname ve öğrenim belgelerini okulumuz müdürlüğüne (faks : 0 312 296 94 92)  faks çekilmesini sağlayabilirler.


2. Yol : İlk kayıt oldukları okula giderek, edinecekleri tasdikname ve öğrenim belgelerinin fotokopilerini "aslı gibidir" yaptırmak suretiyle belgeleri elden Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü - Ankara adresine bizzat getirebilirler.


3. Yol :  İlk kayıt oldukları okula giderek, edinecekleri tasdikname ve öğrenim belgelerinin fotokopilerini "aslı gibidir" yaptırmak suretiyle belgeleri kargo, posta yolu ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderebilirler.


Not : 08 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan ek sınavda mezun olacak öğrencilerimizin üniversiteye kayıtları ile ilgili YÖKe yazı yazılmış, YÖK, bu öğrencilerin ek sınav sonucunda mezun olmaları halinde,  kazandıkları yükseköğretim programına kayıt haklarının saklı kalmasına ilişkin bir karar vermiştir.  


YÖKün ilgili kararına ilişkin yazı için tıklayınız.