AÖF'de Dikey Geçiş İşlemleri

AÖF'de Dikey Geçiş İşlemleri

Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar örgün öğretim yapan fakültelerin 4 yıllık bölümlerine geçiş yapabilirler mi?

Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.

ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki bölümlerin 3. sınıfına geçiş yapabilirler mi?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine Dikey Geçiş ile kayıt yaptırmak isteyenler, Dikey Geçiş Sınavına girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde doğrudan fakültelerinin 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.

Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki lisans bölümlerine devam etmek isteyenler lisans bölümlerinin 5. yarıyılına kaydedilir.

Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki lisans bölümlerine devam etmek isteyenlere, 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllarda fark dersler verilerek lisans bölümüne kaydedilir. Hangi yarıyıllara fark dersler konulacağı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir