AÖF Üç Ders Sınavı 22 Temmuz'da yapılacak.

AÖF Üç Ders Sınavı 22 Temmuz'da yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

 1. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üç Ders Sınavına girebilir .
 2. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa Üç Ders Sınavına girebilir.
 3. Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, Üç Ders Sınavına giremez .
 4. (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, Üç Ders Sınavına giremez.
 5. Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda Üç Ders Sınavına girebilir.
 6. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için Üç Ders Sınavı hakkı tanınmaz.
 7. Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir .
 8. Öğrencinin başarı notları; Üç Ders Sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
 9. Her ne sebeple olursa olsun Üç Ders Sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
 10. Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için Üç Ders Sınavı Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir .
 11. Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.
 12. Üç ders sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 14.00de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşada gerçekleştirilecektir.
 13. Türkiyede üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü 10.00 – 15.00 saatleri arasında açık olacaktır.
 14. Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 22-23 Haziran 2017 tarihlerinde TC kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10-19 (10 Hat) nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.
 15. Büro otomasyonunda ve öğrenci sayfasında üç ders sınavı ile ilgili Üç Ders Sınavı arayüzü 22-23 Haziran 2017 tarihlerinde açılacaktır. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrencilerin değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linke sadece en fazla üç dersten sınav hakkı olan öğrenciler yüklenmiştir. Sınav hakkı olmayan öğrenciler için bu link, uyarı vermektedir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, büro otomasyonu Bilgi Değişikliği linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.
 16. Üç ders sınavı için sınava giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.