Anadolu Lisesi Sene Başı Öğretmenler Kurulu Gündem maddeleri 2015-2016

T.C.
................. VALİLİĞİ
................... Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı:81531268.903/ 869
Konu:Sene Başı Öğretmenler
Kurulu Gündemi.
................... ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİ´NE
İlgi:Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı Senebaşı Öğretmenler Kurulu toplantısı Okul Müdürü.............´nın başkanlığında gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 1 Eylül 2015 Salı günü saat 13.30´da Öğretmenler odasında yapılacaktır.
Yapılacak olan söz konusu toplantılara tüm öğretmenlerin zamanında hazırlıklı olarak katılmalarını rica ederim.

G Ü N D E M :
1-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
2-) Açılış ve Yoklama.
3) Yazman Seçimi.
4-) Önceki Öğretmenler Kurulunun Değerlendirilmesi.
5-) 2015-ÖSYM değerlendirilmesi.
6-) Eğitim – Öğretim ile ilgili Hususlar:
a-) Zaman Çizelgesinin açıklanması ve Derse Giriş-Çıkışlarda dikkat edilecek hususlar.
b-) Yeni Ortaöğretim Yönetmeliğinin Okunması.
c-) Öğrenci devamsızlıklarının takibi. Derslerde öğrencilerin yoklamalarının yapılması, geç gelen öğrencilerin derse alınması. Sınıftan idareden izinsiz öğrenci çıkarılmaması.
d-) Ders defterleri ve yoklama fişlerinin imzalanması.
e-) Zümre toplantılarının yapılması.
f-) Yıllık planların hazırlanması ve Okul İdaresine teslim edilmesi.
g-) Yıllık planlarda, Atatürkçülük konularının yıllık ve günlük planlara alınması.
h-) Egzersiz çalışmaları. Egzersiz planları.
i-) Okulun iş ve işlemlerinde (Gezi-İnceleme-Deney-Toplantı) rapor hazırlanması.
j-) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları ile ilgili olarak Öğrencileri Yetiştirme Kursları yönergesi hakkında bilgi verilmesi.
k-) Öğrenci Proje Çalışmalarının verilip toplanmasında dikkat edilecek hususlar.
l-) Sınıf rehber öğretmenlerinin seçimi ve sınıf başkanlarının seçiminde dikkat edilecek hususlar.
m-) Yazılı yoklamaların hazırlanması ve fotokopi çekimi.
n-) Ortak Sınavlar ve dikkat edilecek hususlar. Yazılı sınavlardan öğrenci çıkarılmaması.
7-) Ücretsiz Ders Kitaplarının dağıtımında görev yapacak komisyon üyelerinin tespit edilmesi.
8-) MEB bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinin okunması.
9-) Nöbetler ve Nöbetçi Öğretmenin görevleri. Boş sınıfların ve derslerin doldurulması.
10-) Öğretmenlerin Hastalık Sevk, Rapor ve İzin işlemleri.
11-) Öğretmen-Öğrenci-Veli münasebetleri ve Veli Toplantılarının Yapılması.
12-)Disiplin Kurulu ve Onur Kurulunun çalışmaları.
13-) Sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi.
14-) Ders araç ve gereçlerin kullanılması, korunması, bakımı, okul eşyalarının korunması ve okul temizliği.
15-) Laboratuarlarda bulunan araç ve gereçlerin tertip ve düzeni, dolapların üzerindeki araç ve gereç listelerinin yenilenmesi.
16-) Bayrak Törenleri, kutlanması gereken Gün ve Haftalar ve Anma günleri.
17-) Milli bayramlarda ve önemli günlerde kutlama ve anma tören hazırlıklarının her branşa dağıtılması.
18-) Müdür Başyardımcısının görevleri ve Müdür Yardımcılarının görev dağılımları hakkında bilgi verilmesi.
19-) Kurul ve Komisyonlara Seçimlerin Yapılması:
a-) Disiplin kuruluna (2) asıl (3) yedek üye seçimi.
b-) Onur Kurulu başkanlığına (1) asıl (1) yedek üye seçimi.
c-) Okul-Aile Birliği Denetim Kurulu üyeliğine öğretmenler arasından (2) asıl (2) yedek üye seçimi.
d-) Öğrenci Kulüplerine danışman öğretmenlerin seçimi.
e-) Rehberlik ve psikolojik danışma servisine, sınıf temsilcisi rehber öğretmenler seçimi.
f-) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu üyeliği İçin sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden en az bir öğretmen.
g-) Sosyal Etkinlikler Kuruluna danışman öğretmen seçimi.
h-) Kantin Denetleme Komisyonu seçimi. (2 asil 1 yedek)
i-) Servis Araçları Denetleme Komisyonuna üye seçimi.
k-) Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonuna (2) asıl ve (2) yedek üye seçimi.
l-) Satın Alma Komisyonuna (2) asıl ve (2) yedek üye seçimi.
m-) Tören Hazırlama ve Uygulama Komitesi seçimi. (1 idareci, 2 öğretmen)
n-) Okul Seçim Kurulu Başkanlığına (1) asıl (1) yedek üye seçimi.
o-) Sandık Kurulu rehber öğretmenliğine (1) asıl (1) yedek üye seçimi.
p-) Okul gazetesi, okul dergisi ve web sayfası kontrol kurulu ve inceleme kuruluna üye seçimi.
r-) Okul kütüphanesinden sorumlu öğretmen seçimi.(1 asil 1 yedek)
s-) Eser İnceleme Komisyonu seçimi. (3 asil 1 yedek)
t-) Kurullar;
- Sınıf / Şube ve Öğretmenler Kurulu
- Zümre Öğretmenler Kurulu
- Zümre Başkanları Kurulu
u) OGYE ve Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları.
20) 12. Sınıf Öğretmenleri Sorumluluk ve Tek Ders Hakkında Bilgi Verilmesi.
21) Öğrenci Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursu ile Egzersiz Çalışmaları Hakkında
bilgi verilmesi.
22-) Dilek ve Temenniler-Kapanış.