Agresif Çocuklara Nasıl Yaklaşılmalıdır?

Agresif Çocuklara Nasıl Yaklaşılmalıdır?

AGRESİF OLAN ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞILMALIDIR?

Agresif olan çocuklar, denilince insanlar korkmaktadır. Bu duruma biraz insan tabiatıyla bakmak konuyu anlamaya yardımcı olacaktır. İnsanlar, yaşamları boyunca birçok duyguyu içlerinde barındırırlar. Kısa sürede zıt duyguları, arka arkaya yaşayabilir. Bunun nedeni, duyguların insanların silahı olmasıdır. Ancak duyguların belli yaşları vardır. Örneğin; küçük bir çocuğun agresif ve öfkeli davranışlar sergilemesi normal değildir. Bu çocuklar için içinde barındırdığı duygu diye bir savunma yapılamaz. Çünkü küçük yaşlardaki bir çocuğun öfke gibi duygularla tanışması için travmatik bir olay yaşamış olması gerekir.

Çocuklar, yaşları gereği paylaşmayı, mutlu olmayı seven insanlardır. Öfke, kin gibi duygularla tanışmaları için önlerinde uzun zaman vardır. Ancak son yıllarda agresif çocuklarla karşılaşılmamaktadır. 2 ya da 3 yaşlarında olmalarına rağmen ebeveynlerine bağırıp, eşyalarını kırmaktadır. Bu tamamen psikolojik bir rahatsızlıktır. Acilen destek ya da önlem alınması gerekir.

Çocuklar Neden Agresif Olur?

Agresif olan çocuklar hem kişileri korkutur hem de tedirgin eder. Çünkü bir çocukta agresif davranışlar normal değildir. Çocuğun neden böyle davrandığını anlamak için öncelikle yaşadığı ortama bakılmalıdır. Yaşadığı ortamda çocuğa ait bir mahrem bölgesinin olması oldukça önemlidir. Ayrıca ebeveynlerin ve evde yaşayan diğer üyelerin çocuğa nasıl davrandığına dikkat edilmelidir. Özellikle büyükanneler ve dedeler, torunları şımartmaktadır. Bu bir agresiflik nedenidir.

Bunların dışında çocuğun agresif olmasına sebep olan unsurlar vardır. Yakın zamanda değerli birinin ölümü ya da ayrılması bu unsurlardan biridir. Son zamanlarda çoğalan boşanmalarda çocuğun agresif olmasına neden olur. Çünkü hayatındaki en değerli iki insan ayrılmaktadır ve bu çocuğun her zaman ikisine ulaşmasına engel olmaktadır. Bu depresif bir durum olduğu için agresifliğe neden olur.

Agresif Durumlarda Çocuğa Nasıl Davranılmalıdır?

Agresiflik, bazı durumlarda öfke nöbeti olarak da adlandırılmaktadır. Bu yüzden agresif olan çocuklar ile çok dikkatli iletişim kurulmalıdır. Disiplin yöntemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Evin kuralları, ebeveynler ve çocuklar eşliğinde koyulmalıdır. Sadece ebeveynlerin ya da çocukların istediği olmamalıdır.

Çocuk agresifleştiğinde ebeveynler, kullandıkları kelimelere ve ses tonlarına dikkat etmemektedir. Çocuğu dinlemek ve anlamak yerine yargılamayı tercih etmektedir. Bu tutumlar da çocuğun daha çok agresifleşmesine neden olmaktadır.

Agresif olan çocuklara, bazı yöntemler uygulanarak ortamın sakinleşmesi sağlanabilir. Böylelikle ebeveyn ile çocuk arasındaki bağ da zedelenmez.

  1. Çocuğun agresifken zarar verdiği şey elinden alınmalıdır. Yani bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Örneğin; kum havuzunda agresifleştiyse kum havuzundan çıkarılmalıdır. Oyun oynarken başka bir çocuğa zarar verdiyse oyun oynamasına izin verilmemelidir.
  2. Çocukla iletişim kurulmalıdır. Cümle kalabalıkları yapılmamalıdır. Öğütler vermek yerine çocuk dinlenmelidir. Neden yaptığı öğrenilmelidir. Çocuk, anlaşılmaya çalışılmalıdır. Böylelikle çocuk, ebeveynine karşı güven duyacaktır.
  3. Çocuğunda konuşmasına izin verilmelidir. Kendini ifade edebilmelidir. Bir çocuğa zarar verdiyse özür dilemelidir. Ama bunları yaparken başkaları tarafından zorlanmamalıdır. Kendisi bunları fark etmelidir.
  4. Yabancı ortamlar da çocuğun agresifleşmesine neden olmaktadır. Çocuk rahat hareket edemediği için hırçınlaşır. Bir çocuk, ilk defa gittiği bir ortamda agresifleşiyorsa acıkmış, susamış ya da uykusu gelmiştir. Bu durumda eve gidilmelidir. Ev çok uzaksa samimi olunan bir ortama da gidilebilir.
  5. Çocuğa karşı empati kurulmalıdır. Yani çocuğun yerine kendini koymalıdır. Çoğu zaman bu imkanlar bize verilmesi sızlanışı yapılır. Böyle bir tavır sergilenmemelidir. Buradaki amaç, çocuğun agresifleşmesinin nedenini anlamaktadır. Agresif olan çocuklar, ebeveynleri kendilerini anladıklarında sakinleşmektedir.

Ebeveynlerin Yaptığı Hatalar Nelerdir?

Çocuğun agresifleşmesinde anne ve babanın da büyük rolü vardır. Bazı durumlarda dedeler, büyükanneler ve yakın dostları da etki etmektedir. Ancak hiçbiri çocukta anne ve babası kadar etki bırakamaz. Bu yüzden anne ve babalar, davranışlarına dikkat etmelidir. Agresif olan çocuklar, ebeveynlerin tepkilerine göre de öfkelerine devam eder. Bu durumda çoğu anne ve babalar, hatalı davranışlarda bulunur. İşte o hatalı davranışlar

  • Ebeveynler, çocuğun agresif olmasını abartmaktadır. Evet, agresif davranışlar normal değildir. Ancak bu durum abartılmamalıdır. Her çocuğun geçirdiği evreler farklılık gösterebilir. Bazı çocuklar, çocukluk dönemini sakin ancak ergenlik dönemini ağır geçirmektedir. Bazıları ise tam tersidir.
  • Agresifleşen çocuğa şiddet uygulamaktır. Maalesef, bu durum ülkenin bir dramı haline gelmiştir. Her istenmeyen olayda şiddete başvurulmaktadır. Ancak bu doğru değildir. Çocuk, istediği kadar agresifleşsin ya da öfke nöbeti geçirsin. Ebeveynler, hiçbir durumda şiddet uygulayamaz. Şiddetle sorunları çözemez. Tam tersine olayları daha da alevlendirir. Agresif olan çocuklar, şiddet uygulayan ebeveynlere güven duymaz.
  • Öfkeye öfkeyle cevap vermektir. Çocuk agresifleştiğinde bağırır ya da eşyaları döküp kırar. Bu durumda ebeveynlerinde bağırması, öfkeli davranışlar sergilemesi doğru değildir. Bir tarafında sakin kalması gerekmektedir. Bu sakinlik çocuktan beklenemeyeceği için ebeveynden beklenir.
  • Kötü ebeveyn olduğunu düşünmektir. Ülkemizde ebeveynler, bu psikolojiyi çok yaşamaktadır. Her sorunda kendini suçlamaktadır. Çocuğa hatayı yakıştıramamakta ve suçu kendinde aramaktadır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Önlem alınmadığında ömür boyu devam eder. Çocuğun şımarık büyümesine neden olur.

Agresif Çocuğu Olanlar Psikolojik Destek Almalı Mıdır?

Agresif olan çocuklar, mümkünse psikolojik destek almalıdır. Bazen ebeveynler ellerinden geleni yapmalarına rağmen çocuk agresif olmaya devam etmektedir. Bu durumda muhakkak psikolojik destek alınmalıdır.

Psikolojik destek sayesinde çocuğun neden agresif davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Genellikle anne karnında, yaşadığı ortamda ya da çevrede oluşan bazı durumlar ortaya çıkmaktadır. Hatta bazı çocuklarda agresifliğin nedeninin bilinç altı problemler olduğu belirlenmiştir. Bu durumun elbette tedavisi vardır. Ancak uzman eşliğinde yapılır.

Ebeveynler, her aşamada bilgilendirilir ve onayları olmadan hiçbir işlem yapılmaz. Tedavi süresi, birkaç hafta sürebileceği gibi birkaç yılda sürebilir. Bunun için sabırlı olunmalıdır. Ayrıca bu süreçte, çocuğa her yönden destek verilmelidir. Bu desteğin normal ve iyi bir şey olduğu, her açıdan yarar sağlayacağı çocuğa söylenmelidir.

Ebeveynler Psikolojik Destek Almalı Mıdır?

Agresif olan çocuklar, psikolojik destek görürken ebeveynlerin de psikolojik destek alması gerekir. Çünkü bu zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Çocuğun sürekli bağırması ya da eşyalara zarar vermesi, ister istemez ebeveynleri de etkiler. Bu durumlarda dişler sıkılır ve sakin kalınmaya çalışılır. Ancak oldukça yıpratıcıdır. Dolayısıyla psikolojik destek alınması büyük yarar sağlayacaktır.

Çocuğun tedavi süresince herkesin destek olması gerekir. Ancak psikolojik olarak yıpranmış bir ebeveynin çocuğa destek vermesi düşünülemez. Kendisinin de destek alması ile bu mümkün olabilir.

Psikolojik destek sırasında ebeveyn dinlenir. Hem kendisi hem de çocuğu için özel program hazırlanır. Bu program da stres ve sıkıntı azaltılır. Olaylara farklı bir açıdan bakmak öğretilir. Böylelikle ebeveynler, rahatlatılmış olunur.

Psikolojik desteği özellikle annelerin alması tercih edilir. Agresif olan çocuklar, genellikle annelerini yıpratır. Çünkü babaya karşı korku duyarlar. Bu yüzden annelerin muhakkak psikolojik destek alması gerekir.

Ebeveynler haricinde varsa dedeler ve büyükanneler de psikolojik destek almalıdır. Çünkü sergiledikleri yanlış tavırlar, çocuğu agresifleştirmektedir. Ya çok sert üslup kullanmaktadırlar ya da aşırı bağlılık gösterirler. Psikolojik destekle, bu davranışlarından kurtulabilirler.

Psikolojik destek almak kötü bir durum değildir. Tam tersine herkesin muhakkak alması gereken bir destektir.

Makale Yazarı: Sorubak.Com