Aday Öğretmenler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aday Öğretmenler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bakanlık tarafından yapılan aday öğretmenlik sistemi, ilk çalışmalarına başladı. Avrupa birliğine üye olan birçok ülkenin kendi içinde yıllardır yaptığı aday öğretmenlik sisteminin genel amacı öğretmenlerin daha etkili bir şekilde eğitim verip vermediğinden emin olmak. Bu nedenle eskisi gibi okuldan mezun olan her öğretmen hemen göreve başlayamayacak.

3 aşamadan geçecek olan öğretmenler görevlerine başladıklarında aday öğretmen olarak adlandırılacak.

Milli eğitim bakanlığı tarafından takip edilecek aday öğretmenler yaklaşık olarak 2 yıl eğitim alacaklar. Öğretmenlerin alacakları 3 aşamalı aday işlemleri eğitiminin tamamından başarılı olmaları şarttır.

Aday Öğretmenlere Verilecek Olan 3 Aşamalı Eğitim

1-Temel Eğitim

Öğretmenlerin ve tüm memurların bilmesi gereken genel bilgilerin verildiği bu eğitim sürecinde, memurların yasal hakları, görevleri, tüm memurların ortak özellikleri anlatılır. Bu sayede öğretmelerin yanlış bilgi edinmesi ve görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri sağlanır.

Temel eğitim içinde verilen konular arasında Atatürk ilkeleri ve inkılapları, Türkçe genel dil bilgisi, anayasa, milli güvenlik, devlet teşkilatı özellikleri, memur kanunu, halkla ilişkiler, yazma ve yazışma kanunları ve devlet malını koruma vardır.

2-Hazırlayıcı Eğitim

Aday öğretmenlerin resmi olarak öğretmenlik unvanını aldıktan sonra yapması gereken işler ve görevlerin anlatıldığı eğitimdir. Bu eğitim sonunda aday öğretmen gerçek bir öğretmenin niteliklerinin tamamını öğrenmiş olacaktır.

Hazırlayıcı eğitimin 110 saatten fazla olması gerekir. Hazırlayıcı eğitimde başkanlık teşkilatı ve görevleri, öğretmenlerin verecekleri derslerle ilgili temel konular ve ilgili kurumun uygun gördüğü bazı konular verilir.

3-Uygulamalı Eğitim

Meslek hakkında saha deneyiminin kazanılabilmesi için verilen eğitimdir. Stajyerlik olarak adlandırılan bu görevle öğretmenin yaşadıkları sıkıntılar ve durumlar hakkında uygulamalı eğitim alınır.

Uygulamalı eğitimin en az 220 saatten oluşması gerekir. Uygulamalı eğitimin yapılabilmesi için aday öğretmen branşına uygun eğitim veren bir kuruma yönlendirilir. Ayrıca o okulda kendi branşından bir öğretmenin olması da şarttır.

Aday Öğretmenlik Sınavı Hakkında

İlgili aday öğretmenlerin girecekleri sınavlar merkezi eğitim kurulu tarafından hazırlanır. Sınavın hazırlanma sürecinde toplamda 180 adet soru hazırlanır. Kura ile içinden 60 adet soru seçilir ve seçilen bu sorular ilgili aday öğretmenlere sorulur.

Sınav içinde sorulacak olan sorular alınan 3 aşamalı eğitimin içinde öğretmenin öğrendikleri tüm bilgiyi kapsayacak şekilde hazırlanır. Aday öğretmenler 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu puanı yakalayamayan adayların cevap kâğıtları tekrar kontrol edilir. Ayrıca ilgili aday öğretmenin sınava itiraz etme hakkı da vardır. Başarısız olduğu kesinleşen öğretmen adayları 1 kez daha eğitime girme hakkına sahiptir.

Aday Öğretmenlik Değerlendirme Toplantısı

Milli eğitim bakanlığı tarafından, yapılan bu yeni sistem hakkında aday öğretmenlerin katılacağı bir toplantı duyurusu yapıldı ve 5 Mart tarihinde toplantı yapılacağı kararlaştırıldı. Yapılacak olan toplantıda sistemin genel işleyişi ve aday öğretmenlik sınavı hakkında konular görüşülecek.

13-04-2016