Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt nasıl yapılır?

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt nasıl yapılır?

Bu gün size daha önce ismi Açık İlköğretim Okulu olan ancak son yönetmelik değişikliği ile adı Açık Öğretim Ortaokulu olarak değişen Açık Öğretim Ortaokuluna yeni kayıt ve kayıt işlemleri hakkında bilgi vereceğiz.

Açık Öğretim Ortaokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem yeni kayıt işlemleri 13 Ağustos 2012 –14 Eylül 2012 tarhinde yapıldı.

II. Dönem yeni kayıt işlemleri 03 Aralık 2012 - 01 Mart 2013 ve III. Dönem yeni kayıt işlemleri 13 Mayıs 2013 - 28 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt işlemlerini nereden yapılacak?

Yeni kayıt işlemleri, İl, ilçe ve belde merkezlerindeki ilkokul ya da ortaokullar tarafından http://aio.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınacaktır.

1 ) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç , tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.
2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5., 6., 7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.


Ne kadar ücret ödenecek?

1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 10,00 (On) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar kaydı alan Öğrenci Bürolarının vereceği hesaba da 5,00 (beş) TL yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında Şehit birinci derece yakını veya gazi, eş ve çocukları ifadesi seçilecektir.
4. Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında Eğitim tedbiri konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında Eğitim tedbiri ifadesi seçilecektir.
5. Açık Öğretim Ortaokulu a kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.

Kayıt için istenen belgeler hangileridir?

1.3. Öğrenim Belgesi:
1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı kayıt alan okullarda ki görevlilerce kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları kayıt örneği belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.
3. Okunamayan, silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenim belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. İlköğretim okulları ve ortaokulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci adaylarının, not dökümleri veya yılsonu başarı puanlarının öğrenim belgelerinde bulunması gerekmektedir. Bulunmaması durumunda yılsonu notlarını yada yılsonu ortalamasını gösteren ek bir belgenin istenmesi gerekmektedir.
5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerden ayrıca not dökümü istenmeyecektir.
6. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık,ustalık veya usta öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar 6. Sınıftan muaf olurlar. İlgili belgenin fotokopisi Öğrenci bürosunca aslı gibidir şeklinde onaylanarak öğrenci dosyasına konulacaktır. (Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.) Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen belgeler geçersizdir.
7. Açık Öğretim Ortaokulu dan öğrenim belgesi (tasdikname) ile ayrılmış olan öğrenciler için yeni kayıt yerine kayıt yenileme işlemi yapılır.


1.4. Fotoğraf:
Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında, tanınmasına engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf alınacaktır.
1.5. Öğrenci Dosyası:
Kayıt evraklarının içine konacağı zarftır. Kayıt bitiminde alınacak rapor zarf üzerine yazdırılacak veya A4 kağıda çıktı alınarak zarf üzerine yapıştırılacaktır.
1.6. Kayıt Evraklarının Öğrenci Bürolarındaki Görevli Tarafından Teslim Alınması:
Öğrenci dosya içerisinde bulunması gereken belgeler:
1. Öğrenim belgesinin aslı.
2. Bir adet fotoğraf.
3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi.
4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi
5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi
6. Ad, soyad, doğum tarihi vb değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi
7. Kesin Kayıt Form çıktısı.
Internet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra alınacak iki nüsha Kesin Kayıt Formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra bir nüshası öğrenciye verilecek, diğer nüshası da öğrencinin dosyasına konulacaktır. (Özellikle atandığı sınıf, seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığını öğrenciye teyit ettirilecektir.)
1.7. Arşiv Numarası:
Öğrenci kaydı tamamlandığında sistem tarafından verilecek olan numaradır. Dosya arşivleme işlemi buna göre yapılacaktır.
1.8. Ders Seçme:
Bir öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders seçerek sınava girer. Eğer öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmazsa dersler sistem tarafından seçilir.
1.9. Kayıttan Vazgeçmek:
Kesin kaydı yapılan ve sistemde aktif hale gelen öğrencinin kayıttan vazgeçmesi halinde başvuru esnasında verdiği belgeler kendisine iade edilemez. Bunun yerine Ek1 Öğrenim Belgesi (Tasdikname) düzenlenerek verilir.
1.10. Kayıta İtiraz:
Durumlarına itiraz eden ve kayıtlarının düzeltilmesini isteyen öğrenciler; varsa belgeleriyle birlikte öğrenci bürolarına başvururlar. Öğrenci bürosu öğrenciden gelen belgeye göre gerekli düzeltmeleri yapar. Ancak; yapılacak düzeltmeler ilgili öğretim döneminin sınav kütüğünün kesinleşmesinden sonra yapılamaz.
1.11. Adres ve Sınav Merkezi Değişikliği:
Kaydını yaptırdıktan sonra adresinde zorunlu değişiklik olanların, sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde adres güncelleme ve sınav giriş yeri belirleme işlemi öğrenci bürolarınca yapılacaktır.
1.12. Nakil İşlemleri:
Nakil İsteme , Nakil Gönderme ve Öğrenci Nakil Kesin Kayıt başlıkları altında yapılacak işlemler e- okul sistemi ile bire bir aynıdır.
8. Sınav Giriş Yeri ve Sınav Sonuç Belgeleri:
Bu belgeler

http://aio.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak, ayrıca öğrenci adreslerine gönderilmeyecektir. Sınav giriş yeri bilgileri dönem sınavı tarihinden 10 gün öncesinde internet sayfamızda duyurulacaktır

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER