Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri HEM ve MEM'lere Devredildi

Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri HEM ve MEM'lere Devredildi

AÖL ve AİO kayıt işlemleriBilindiği üzere, ilgi (a) Kararname ile Bakanlık birimlerinin görevleri yeniden belirlenerek açık öğretim okullarıyla ilgili iş ve işlemler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün uhdesine verilmiştir.


Bu kapsamda açık öğretim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hızlandırılması, kaynakların verimli kullanılması, hizmetin daha etkin ve nitelikli bir şekilde sunulması amacıyla ilgi (b) Genelge doğrultusunda Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından yürütülecektir.


İlgi (b) Genelge kapsamında, Açık Öğretim Okullarının iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için ekteki açıklamalara gerek duyulmuştur. Yapılacak çalışmaların (yeni kayıt, kayıt yenileme, veri girişi, mezuniyet ve diğer işlemler) bu açıklamalara ve Açık Öğretim Okullarımızın web sayfalarında yayınlanan/yayınlanacak olan bilgilere göre hareket edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

               2012/45 tarih  ve sayılı genelgenin tamamı için tıklayınız...

AÖL ve AİO kayıt işlemleri