Açık Öğretim Lisesine kimler başvurabilir? 2012-2013

Açık Öğretim Lisesine kimler başvurabilir? 2012-2013

Kimler Başvuru Yapabilir?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi ile meslekî eğitim merkezi müdürlüklerine gitmesi gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
a) İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
b) Orta öğretim okullarının ara sınıflarından (meslek liseleri dahil) tasdikname alanlar,
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgesini yaptıranlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi ve toplam kredisinin belirtilmiş olması gerekmektedir.)
Dikkat: Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmadan ÖSYS ye müracaat eden öğrencilerimizden ÖSYM müracaat formuna Açık Öğretim Lisesi Kodlarını yazmamış ise ÖSYM ye müracaat ederek değişen bilgilerini ÖSYM nin belirlediği tarihler arasında güncellemesi gerekmektedir. Bilgilerini güncellemeyen öğrencilerimiz uğrayacakları mağduriyetlerden kendileri sorumlu olacaklardır.

Kayıt Başvuru Evrakları:
A. İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) İlköğretim Okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
d) İlköğretim Okulu, Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan mezun olduğunu gösteren öğrenim belgesinin aslı, (öğrenim belgesi kayıp olanların öğrenim kayıp belgesinin aslı),
e) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
f) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından ad ve soyadını yazarak imzalanacak.)

B. Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
4
c) Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (sınıf, dönem notlarını ve haftalık ders saatlerini gösteren öğrenim belgesi)
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu öğrenciye okunarak, öğrencinin adı ve soyadı yazılıp imzalatılacak.


Not: Açık Öğretim Lisesine tasdikname ile kayıt yaptıran öğrencilerin tasdiknamesinin ikinci sureti ile ortaokul/ilköğretim okulu diploması, tasdiknameyi kesen okuldan kayıtları alan müdürlüklerce istenecektir. Yeni kayıt olan öğrencilerden tasdiknameleri e-okul üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci suretleri istenmeyecek ancak ortaokul/ilköğretim okulu diploması/2012 ve daha sonraki yıllarda ilköğretimi tamamlayanların öğrenim belgesi istenecektir.

C. Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
c) Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan, kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,
d) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

D. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanların başvuruları:
Sistem üzerinde öğrencilik durumu silik olan öğrencilerin evrakları kaydını alan okulda bulunması nedeniyle bu öğrencilerden evrak istenmeyecektir.
Yeni kayıt alacak müdürlükler bu öğrencilerin kayıtlarını sistemden Yeni Kayıt İşlemleri menüsü altındaki Silik Öğrenci Aktifleştirme butonundan yapacaklardır.
a) Öğrenci numarası ve TC Kimlik numarası beyanı,
b) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

E. Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Tasdiknameli Form C işlemi)
a) Öğrenci numarası ve T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf.
c) Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.
d) Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.
e) Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknamelerin asılları kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne tasdiknamesindeki eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır.
Tasdiknameli Form C ile kayıt yaptırıp dosyası Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünde olan (diplomayla kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21016..dan küçük olanlar ile, tasdikname veya ona denk bir belge ile kayıt olan öğrencilerden numarasının ilk 5 hanesi 21026. dan daha küçük olan öğrencilerin dosyaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün Ankaradaki arşivindedir.) öğrencilerin dosyaları istenmeyecektir.
Açık Öğretim lisesinden tasdikname alarak örgün eğitim kurumlarına geçen, daha sonra örgün eğitim kurumundan da tasdikname alarak Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıtları yeni kayıt işlemleri butonunun altındaki Tasdiknameli Form C butonu kullanılarak öğrencinin kaydı alınacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin tasdiknameleri dosyasına konularak üzerine Açık Öğretim Lisesindeki numarası yazılarak dosyalar Açık Öğretim Lisesindeki mevcut dosyası ile birleştirilmek üzere Açık Öğretim Lisesine gönderilecektir. Ancak 2010/56 nolu Genelge kapsamında kayıtları okullarca alınan ve daha sonra Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak örgün eğitime giden ve daha sonra tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin tasdiknamelerinde getirdiği notlar var ise öğrencinin belgeleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne sisteme işletmek üzere 0 312 2969492 numaralı faks ile veya

a) Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin işlemleri müracaat edilen meslek liseleri tarafından sistem üzerinden öğrencilik durumu aktif yapıldıktan sonra (tasdiknameli form c işlemi tamamlandıktan sonra) Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten halk eğitimi merkezi ile meslekî eğitim merkezi müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir.
Geçişi yapılan öğrencilerden, öğrenci numarasının ilk 5 hanesi 21016.. ve 21026. dan daha büyük olanların öğrenci dosyaları kayıt yaptırdıkları meslek liselerinde arşivlenmiştir. Dosyaları meslek lisesinde olup, geçişi Açık Öğretim Lisesine yapılan öğrencilerin dosyaları meslek liselerinden resmi yazı ile istenerek diğer dosyalarla birlikte arşivlenecektir.aciklise@meb.gov.tr internet adresine göndermeleri gerekmektedir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış ancak tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler.
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe (dilekçe örneği web sitesinde mevcuttur ).
Not: 2000 yılı ve öncesinde Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış öğrencilerden, T.C. kimlik numarası sistemde kayıtlı olmadığı için yeni kayıt katılım bedelini anlaşmalı bankalara yatıramayan öğrenciler, T.C. kimlik numarasını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine işletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz durumlarını anlatan dilekçeyle birlikte T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının fotokopisini Açık Öğretim Lisesinin 0312 296 94 92 ve 213 01 75 nolu faksa veya

aciklise@meb.gov.tr mail ile gönderilecektir. Öğrenciye ait belge ve dosyalar ilgili okullar/kurumlardan istenerek arşivlenecektir.
F. Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış veya halen Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenci: