Açık Öğretim Lisesi (AÖL) dilekçe örnekleri

YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;;

 • Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası olmalıdır,
 • İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,
 • Faks yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler kurumumuz tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu için tıklayınız.

  1. ÇIKMA BELGESİ İSTEĞİ DİLEKÇESİ

  Diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine 6 ay geçerlidir. Çıkma Belgesi alabilmek için ZiRAAT BANKASI, VAKIFBANK veya HALK BANKASI ın herhangi bir şubesine,T.C. Kimlik Numarasına 10 YTL diploma harcının yatırıldığına dair banka dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve Çıkma Belgesi istek dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Gölbaşı / Ankara adresine başvurulması gerekmektedir. Eğer Çıkma Belgesini vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve faks yolu ile yapılacak olan başvurular işleme alınmamaktadır.

  (DOC) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.
  2. DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

  Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra, mezun olma koşullarını sağlayan ögrencilerimizin diplomaları basılarak illerdeki irtibat bürolarına gönderilir. Öğrenciler diplomalarını buralardan alırlar. Ancak süresi içerisinde diplomasını almayan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Lisesine geri gönderilir.

  Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

  (DOC) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.

  3. DİPLOMA KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  Öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.Ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin bulunması gerekmektedir.Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

  Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

  (DOC) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

  (PDF) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.


  4. ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerimizden Öğrenci Belgesi almak isteyenlerin bir dilekçe ile İrtibat Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

  Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

  (DOC) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

  (PDF) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

  5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  Özellikle Öğrenci Belgesi alamayacak öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde ki durumlarını göstermek üzere belge talep etmeleri durumunda bu belge düzenlenmektedir.Bu belge için öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

  Şu anda internette olmayan ve bu belgeyi talep eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Gölbaşı/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

  Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

  (DOC) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

  6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerimizin Bir dilekçe yazarak bu dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

  18 Yaşını doldurmuş öğrencilerimiz için dilekçe örneği aşağıdadır.

  (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

  18 Yaşını doldurmamış (henüz reşit olmamış) öğrencilerimiz için dilekçe örneği aşağıdadır.

  (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

  7. TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencimizin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, ifadesi yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

  Dilekçe örneği aşağıdadır.

  (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

  8. TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurması gerekmektedir.

  Şu an için Halk Eğitim Merkeleri bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Gölbaşı/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

  Dilekçe örneği aşağıdadır.

  (DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.

  (PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER