Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri 2014-2015

2014‒2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME ESASLARI

Anadolu Üniversitesinde 2014‒2015 öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri Kayıt Yenileme Haftası 0913 Şubat 2015 tarihleri arasında http://orgunkayit.anadolu.edu.tr İnternet adresi üzerinden 09:00‒23:00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen günlerde aşamalı olarak yapılacaktır.

Ders Kaydının Yapılması:

Lisans öğrencileri için kayıt günleri:

 • 8 yarıyıldan daha fazla süre okuyan öğrenciler 09/02/2015 Pazartesi
 • yarıyıl ve üstü öğrenciler 10/02/2015 Salı
 • yarıyıl ve üstü öğrenciler 11/02/2015 Çarşamba
 • yarıyıl ve üstü öğrenciler 12/02/2015 Perşembe
 • yarıyıl ve üstü öğrenciler 13/02/2015 Cuma

Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Enstitülerde kayıtlı öğrenciler, ders seçme işlemini istedikleri günlerde yapabileceklerdir.

 • Öğrenciler ders seçmeden önce http://www.anadolu.edu.tr web adresinden birimin web sayfasında yer alacak kayıtlara ilişkin duyuruları inceleyerek alması gereken dersleri kontrol etmelidir. Ayrıca Not Durum Belgesinde (Transkript) yer alan Durum bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alınıyor ise yerine işlemi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca, zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki bir başka ders alınmak isteniyorsa sistemde yerine işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçe ile birlikte ilgili birime (Dekanlık/Müdürlüğüne) başvurması gerekmektedir. Kayıt tarihlerinden sonra yerine işlemi yapılması için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öğrenciler, kayıtlarını onaylamadan önce bilgisayar tarafından verilecek uyarıya dikkat etmeli, öğrenci sistemde uyarı bulunmayacağını göz önünde bulundurarak durumuna ve Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak kaydını onaylamalıdır.
 • Çift Anadal/Yandal Programına devam eden öğrenciler sisteme giriş yaptıkları anda karşılarına birimlerin bir listesi gelecek ve bu listeden kayıt yenilemek istedikleri birimi tıklayarak ders seçimini yapabilecektir. Bu sayfadan sonra yapılacak bütün işlemler anadal kaydı için yapılan işlemlerle aynıdır.
 • Çift Anadal/Yandal Programında ders seçim işlemi için ise öğrenciler o birimin ders seçim sayfasına girerek ders adının sağ tarafındaki Çift Anadal/Yandal yazısının üzerine tıklayarak derslerini seçeceklerdir.
 • Anadal danışmanı tarafından onaylanan ve imzalanan Ders Seçim Formu Çift Anadal/Yandal için atanan danışmanına da İnternet üzerinden mutlaka onaylattırılacaktır.
 • Çift Anadal/Yandal Programlarına kayıtlı olup, kendi anadalından 20142015 öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrenciler, Çift Anadal/Yandal programına kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını yaptırabilecek ve o birime ait Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir (Normal öğrenim süresi içerisinde olan öğrenciler hariç.).
 • Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin, kayıtlarını yukarıda belirtilen duruma uygun olarak kontrol edip, ekle-sil haftasında (16‒20 Şubat 2015) düzeltme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Danışman Onayının Alınması:

 • Kayıt yenileme tarihlerinde kaydını Danışmanına onaylattıran öğrenci, ekle-sil tarihlerinde yeniden bir değişiklik yapması gerektiğinde Danışmanı ile birlikte işlem yapacak ve kayıt onayı alacaktır. Kayıt belgelerinin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da Danışmanında kalacak ve onaylanmış kayıt belgeleri Danışman tarafından daha sonra Öğrenci İşleri Birimine toplu halde teslim edilecektir.
 • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Devlet Burslusu/TCS/Türkiye Burslusu öğrencilerinin birimlerine kayıt onaylarını yaptırmaları gerekmektedir.

Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı Ödemesi

 • 2014‒2015 Öğretim Yılı Güz dönemi için; 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücrelerinin Tespitine Dair Karar 27 Eylül 2014 tarih ve 29132 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan karar doğrultusunda işlem yapılmıştır.

2014‒2015 Öğretim yılı Bahar dönemi için; 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrasına göre işlem yapılacaktır.

2014‒2015 Öğretim yılı Bahar dönemi itibarıyla normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için katkı payı tutarını, öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci grupları için ise öğrenim ücretini, varsa Güz döneminden kalan artırımlı ücret borcunu ödedikten sonra kayıt sistemi açılacaktır.

 • Normal öğrenim süresini aşan ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ödemeleri gereken tutarı, C. Kimlik Numarasını http://orgun.anadolu.edu.tr veya https://anasis.anadolu.edu.tr adresinden girerek görebilecek ve ödemelerini bankaya yapabileceklerdir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER