8.sınıf SBS sonuçları açıklandı.TIKLAYINIZ.

2010 Yılı Ortaöğretim Kurumları Yerleştirme Sistemi 8. Sınıf Sınav Sonuç Bilgileri açıklandı.

İlginizi Çekebilir

2010 SBS tercih robotları Yayında. Tıklayınız.

2010 SBS Okulların Kontenjan Listeleri Yayımlandı.Tıklayınız

2010 SBS Tercih,Yerleştirme,Sonuç ve Kayıt Tarihleri

2010 SBS 1. Yerleştirmelere Kimler Başvurabilir?

2009 SBS-OGES 1.Yerleştirme Taban ve Tavan Puanları için Tık

2010 SBS-OGES Tercih ve Yerleştirme Takvimi.Tıklayınız.

Sonuçlar için tıklayınız...

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin tercihleri 9-23 Temmuz tarihleri arasında okul müdürlükleri tarafından alınacak. Öğrenciler 12 tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

İlköğertim 6 ve 7 SBS Sınav Sonuçları 6 Ağustos 2010da açıklanacak.

2010 Yılı 8. Sınıflar SBS ve OYP Sonuçlarına İlişkin Basın Açıklaması

8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) sonuçlarına ilişkin açıklama

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi çerçevesinde, ilköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı, seviye belirleme sınavları, 5, 6 ve 12 Haziran 2010 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışında 655 sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Önceden belirlenen takvime uygun olarak, 8. sınıf öğrencilerinin SBS sonuçları, daha önceki yıllarda girmiş oldukları sınav sonuçları ve yılsonu başarı puanlarının birleştirilmesi ile elde edilen Ortaöğretime Yerleştirme Puanı hesaplamış ve ilan edilmeye hazır hale getirilmiştir.

Bu sınavlarda öğrencilerimize, yıl boyunca öğrenme öğretme sürecinde elde ettikleri kazanımların seviyesini ve bu kazanımların günlük hayatta kullanılması becerisine dönüştürülmesini ölçmek için akademisyenlerden oluşan komisyonlar nezaretinde geliştirilen, özel test soruları yöneltilmiştir. İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerine 100, 7. Sınıf öğrencilerine 90, 6. sınıf öğrencilerine 80 soru sorulmuştur.

Bu sorulardan bazıları için yapılan çeşitli itirazlar, komisyonlar ve akademisyenlerin de yer aldığı bilim kurulları tarafından incelenmiştir. İncelemeler; bilimsel doğruluk, ölçme tekniğine uygunluk, dil anlatımı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda yapılmıştır. Bu kapsamda 8. sınıflar, Almanca testine ait A Kitapçığında 7., B kitapçığında ise 2. soru baskı hatası sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İtiraza konu olan diğer sorularda ise incelemeyi yapan kurul ve komisyonlar tarafından iptali gerektiren herhangi bir durum tespit edilmemiştir.

Bilindiği gibi Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin iki önemli bileşeninden biri de Yılsonu Başarı Puanlarıdır (YBP). YBPler öğrencilerimizin, eğitim öğretim yılı içinde gördükleri derslerden aldıkları yazılı sınavlara ait puanlar ile proje ve performans ödevlerinden almış oldukları puanlara dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada öğrenci ve okul bilgilerini tüm detayı ile izleme imkânı bulduğumuz e- Okul verileri esas alınmıştır.

Bu yıl ilköğretim 8. sınıfı tamamlayarak, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına devam edecek olan öğrencilerimiz orta öğretime yerleştirme puanına göre (OYP) yerleştirileceklerdir. OYP öğrencilerin geçmiş yıllarda girmiş oldukları seviye belirleme sınavlarından almış oldukları puanlar, o yıla ait yılsonu başarı puanları ve bu puanların oluşturduğu sınıf puanları doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Bu nedenle, OYP; öğrencilerin genel başarı sıraları ve yüzdelik dilimlerini gösterir şekilde açıklanacaktır. Öğrenci ve velilerimizin okul tercihlerini sıralarken bu durumu göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

Seviye belirleme sınavları adından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin yıl içerisinde derslerden elde ettikleri kazanımların değerlendirilmesine yönelik sınavlardır. Dolayısıyla, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da SBS sonuçları ile ilgili sıralama yapılmayacaktır.

Bu yıl orta öğretime yerleştirme puanına (OYP) göre yapılacak tercih ve yerleştirme işlemlerinde, geçmiş yıllara göre bazı yenilikler getirilmiştir.

Bu nedenle, yöneticilerimizin, velilerimizin ve diğer ilgililerinin, http://oges.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanan tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu özenle ve dikkatle okumaları gerekmektedir.

Bu yıl yerleştirme sisteminde, okullarımızda kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanların sayısını en aza indirmek ve daha fazla sayıda öğrencilerimizin bu okullara yerleşmesini sağlamak amacıyla ikinci tercih ve yedek liste uygulaması getirilmiştir.

Buna göre, birinci yerleştirme için tercih işlemi 09 Temmuz 2010 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2010 tarihinde sona erecektir. Bu dönemde öğrencilerimiz, en fazla 12 tercih başvurusunda bulunabileceklerdir.

26 Temmuz 2010 tarihinde açıklanacak olan 1. yerleştirme sonuçlarına göre kayıtlar, 26 Temmuz ve 04 Ağustos 2010 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Bu kayıtlar sonrası boş kalan kontenjanlar, 04 Ağustos 2010 günü ilan edilecek ve 05-11 Ağustos 2010 tarihleri arasında 2. yerleştirme için tercih başvuruları alınacaktır. Bu dönemde öğrencilerimiz, en fazla altı adet okul tercihinde bulunabilecek ve yeni bir yerleştirme gerçekleştirilecektir.

İkinci yerleştirme sonuçları, 16 Ağustos 2010 tarihinde ilan edilecektir. Bu ilanda öğrencinin asil olarak girmeye hak kazandığı okulla birlikte, yedek olarak kazandığı okul da yer alacaktır. Bu şekilde, boş kontenjanlara yönelik olarak, üç ayrı yedekten kayıt dönemi sonucunda kontenjanların, en yüksek seviyede doldurulması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin 2. Yerleştirme döneminde, daha önce kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptırdıkları okullarının dışında herhangi bir okula kayıt hakkı kazanmış olmaları halinde, önceki okullarındaki kayıtları silineceğinden mutlaka yeni kayıt hakkı kazandıkları okula kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde her iki okuldaki haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Yeni bir düzenleme ile bir öğrencinin herhangi bir okulu asil listeden kazanmasının yanı sıra aynı tercih listesinden başka bir okulu yedek olarak kazanması da mümkün olabilecektir. Öğrencilerimiz yedek listesinde yer aldıkları okuldaki kayıt sırasını, e-okul ve www.meb.gov.tr internet adresinden izlemeleri gerekmektedir.

Yaz sezonunda olunması sebebiyle velilerimizin ve öğrencilerimizin tatil programlarının aksamaması için; okul kayıtları dışında, tercih başvuruları ve benzeri işlemlerin herhangi bir ilköğretim okulundan yapılabileceği yeni bir uygulama başlatılmıştır.

8. sınıf SBS ve OYP sonuçları 8 Temmuz 2010 tarihi itibariyle saat 10.00da www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmaya başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur