670 ve 671 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler

670 ve 671 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler

670 ve 671 sayılı KHKda bugün çok sayıda düzenleme yer aldı. Bu düzenlemelerin ne anlama geldiğini aşağıda açıklıyoruz

670 sayılı KHKda yer alan düzenlemeler

1 ve 2. madde: İsimleri KHK ekinde yer alan personel kamu görevinden çıkarıldı. Bunların silah ruhsatı, gemi adamlığı ve pasaortları iptal edildi.

3- 667 sayılı KHK gereğince her bakanlıkta kamu görevinden çıkarılanları tespit etmek için bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun, hakkında soruşturma yürüttüğü personelle ilgili banka veya diğer kamu kurumlarından isteyeceği bilgiler derhal yerine getirilecek. Yine kamu kurumlarının, personelinin, eş ve çocuklarının Bank Asyada hesabı bulunup bulunmadığını BDDKya sorabilecek ve bu bilgiler kamu kurumuyla paylaşılacak. Yine MASAK bu kişilere dair para trafikleri konusunda bilgi verecek.

4- Kamu görevinden çıkarılanlar, büyükelçi, vali, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam, müfettiş gibi hiçbir unvanı bir daha kullanamayacak.

5- Devir alınan FETÖ kurumlarının borçları, devir alınan varlıkların değerini geçmemek kaydıyla, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde ödenebilecek. Alacaklı olanlar, gerekli belgelerle birlikte 60 gün içinde başvuru yapacak. Borç ödemesinde önce kamunun vergi, SSK, elektrik, su borcu gibi borçları ödenecek. Sonra 500 TL in altındaki borçlar ödenecek. Kapatılan şirketlerin faaliyetleri sonlandırılacak. Buralara atanmış olan kayyımlar tasfiye memur olarak görev yapacak.

6- 2010 KPSS sınav sonuçlarına dayalı atamaların geçerli olduğuna dair düzenleme yapıldı.

7- Şüpheli para transflerinde 7 günlük askıya alma işlemi, FETÖ üyeleri için, 30 gün olarak uygulanacak

8- FETÖ üyeleri için yeniden ifade alma ihtiyacı çıktığında bunu savcı değil polis yapabilecek.

9- 15 Temmuz darbe girişiminde şehit veya gazi olanlardan aylık bağlama şartları olulmayanlara nakdi tazminat verilecek. Yine aylık bağlama şartları oluşmayanlardan, ailesinden bir kişi, diğer terör şehitlerinde olduğu gibi, kamuda istihdam edilecek.

10- Kamu görevinden çıkarılacak hakim ve savcıların isimleri Resmi Gazetede yayımlanacak. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan veya yaralananların sosyal güvenlk haklarına yönelik düzenlemeler yapıldı

11- 669 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastane personeline yönelik düzenlemeler yapıldı

671 sayılı KHKda yer alan düzenlemeler

1- Sivil kaynaktan gelip de muvazzaf subaylığa geçirilen askeri hakim adayları istifa etmiş sayılacak

2- Askeri adalet müfettişinin yetkilerinde düzenleme yapıldı.

3- Fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlardan, 27 yaşını bitirmeyenler, sınavlarda başarılı olmak kaydıyla, muvazzaf subay olarak alınabilecek. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar diğer hizmet sınıflarına akydırılacak. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlardan tazminat alınmayacak.

4- Pilot adaylarına verilen eğitimleri bitirenlerin yükümlülükleri 8 yıl uzatılacak. Daha önce bir katıydı.

5- Yedek subay okulu öğrencilerine veya astsubay olamk için sivil kaynaktan alınıp da temel askerlik eğitimine alınanlara verilecek harçlıklar yeniden düzenlendi.

6- TSKdan ayrılan pilotların geri dönüşü için düzenleme yapıldı. Ayrılanların sivilde geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden sayılacak. Dönüp göreve başlayanlardan en az 4 yıl görev yapmayanlar nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik haklarından yararlanamaz. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir.

Yine 17 Ağustos 23016 tarihinden önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartlan sağlamalan kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığınca yeniden pilotaj eğitimine alınabilirler. Pilotaj epiminde başanlı olanlarınyükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren onbeş yıldır.

7- Genelkurmay Başkanlığının görevleri yeniden düzenlendi.

8- Genelkurmay Başkanının Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri Komutanlığını yapmış generaller arasından atanma zorunluluğu kaldırıldı. Genelkurmay Başkanı, Orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanabilecek

9- 669 sayılı KHKyla, Genelkurmay Başkanının barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanı olduğu yönündeki hüküm kaldırılmıştı. Ancak şimdi yeni bir düzenleme yapılarak sadece barışta ifadesinin kaldırıldığı yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu eksik düzenlemenin daha sonra yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.

10- Askeri Yüksek idare Mahkemesi Genel Sekreterliği için en az dört yıl üye olarak görev yapmış hakim olmak şartı kaldırılmıştır.

11- Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Başkanlar Kuruu yeniden düzenlenmiştir.

12- Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminatından düzenleme yapılmıştır.

13- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, atmosferik dalış sistemi pilotu, dalgıç ve kurbağa adamların hizmet gruplarında düzenleme yapıldı.

14- Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adamlar, kalan yükümlülük süresi dolmadan yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar.

15- Hava Harp Okuluna, pilotaj eğitimi veren üniversiteler öncelikli olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.

16, 17, 18 ve 19- Milli Mayın Merkeziyle ilgili düzenlemeler yapıldı.

20, 21, 22, 23- TİB kapatıldı ve yetkileri BTKya devredildi.

24- Dinleme işlemleri BTK bünyesindeki merkezden yapılacak.

25- Siber saldırıları önlemek için BTKya yetki verildi. BTK, Başbakanlıktan gelen terör eylemlerine önlenmesine dair talimatı 2 saat içinde hayata geçirecek.

26- Lise mezunlarının da özel harekat polisi olarak istihdamı i,çin düzenleme yapıldı.

27- Bazı üniversitelerde görevli öğretim üyeleriş için emeklilik yaşı 72 değil 75 olacak. Uygulama da 2020 tarihine kadar uzatıldı.

28- 2020ye kadar, Bölge idare mahkemesi üyeliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge idare mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan İdari yargı hakim ve savcıları arasından atama yapılabilecek.

29 ve 30- Sahil Güvenlik ve Jandarma personeli için düzenleme yapıldı.

31- Terör örgütü üyelerinin mal varlıklarına, tapuda şerh konabilecek

32- Hüküm olunan cezalarının yarısını hapiste yatanlar salıverilecek.

33- 4 bin hakim kadrosu ihdas edildi.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER