5'lik sistemdeki notların 100'lük puana dönüştürülmesi

5'lik sistemdeki notların 100'lük puana dönüştürülmesi

5lik not sisteminin 100 lüs sisteme çevirilmesi

  1- Öğrencinin daha önceden almış oldukları tasdiknamesindeki derslere ait notlar okullar tarafından girilecektir.

  2- Öğrenci tasdiknamesini üç yılık sistemden almış ise, dört yıllık sisteme denkliği yapılan derslere ait notlar okullar tarafından girilecektir.

  3- Getirilen tasdiknamedeki dersler 5lik sisteme göre düzenlenmiş ise bu notlar 100 lük puan sistemine çevrilerek girilecektir. Yüzlük puan sistemine çevirme işlemi; 1 Şubat 2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtildiği şekliyle yapılacaktır. Madde şu şekildedir;

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

  "GEÇİCİ MADDE 5 – 2006-2007 Öğretim Yılından önce 5lik not sistemine göre belirlenen yıl sonu başarı ortalamaları, 100lük sisteme çevrilirken yıl sonu başarı ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamaklı yürütülür."

  Örneğin ; 5lik sistemde 3 olan bir notu ele alalım;

  3+1=4 (1.00 eklendi) ,

  4 x ( 50 / 3 ) = 66,67 olarak bulunur. Sisteme bu şekilde girilir.