5. ve 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kodlama Kılavuzu

5. ve 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kodlama Kılavuzu

T.C. Milli Eğitim BakanlığıYenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu5. ve 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kodlama Kılavuzuyayınlandı.

Kılavuzu indirmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz:http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=7270

20-09-2018