5 Soruda 2013 Kpss

5 Soruda 2013 Kpss

Genel Yetenek Testinde sözel ve sayısal bölümlerin ağırlığı yüzde 50-50 olacak. Genel Kültürde de tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45, Türkiye coğrafyasının yüzde 30, temel yurttaşlık bilgisinin yüzde 15, Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak. Eğitim Bilimlerinde ise öğrenme psikolojisiyle öğretim ilke ve yöntemlerinde yüzde 20şer, gelişim psikolojisi, ölçme ve değerlendirmeyle rehberlik ve özel eğitim alanlarında yüzde 15er, program geliştirme, sınıf yönetimiyle öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ise yüzde 5er ağırlığında soru bulunacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Sınava 80 gün kala yapılan değişiklikler sonrasında adayların kafaları çok karışık. Başarı Akademi Yayıncılık Eğitim Koordinatörü Can Köniden, adaylardan gelen sorular doğrultusunda KPSSdeki son değişiklikleri aldık.

-KPSS 2013 yılında soru dağılımları nasıl olacak?

Türkçe 30, matematik 30, tarih 27, coğrafya 18, vatandaşlık 9, güncel bilgiler 6, gelişim psikolojisi 12, ölçme ve değerlendirme 12, rehberlik ve özel eğitim 12, öğrenme psikolojisi 16, program geliştirme 4, sınıf yönetimi 4, öğretim teknolojileri materyal geliştirme 4, öğretim yöntem ve teknikleri testinde de 16 soru yer alacak.

-Genel Yetenek alanında ne gibi değişiklikler yapıldı?

ÖSYM sınavın ilk bölümünde Türkçe ve matematik alanında ciddi değişikliklere gitmiş. Sınava yakın zamanda gerçekleşen bu değişiklik, adaylarda ciddi bir sıkıntı yaratmakta. Türkçe alanında dilbilgisi, yazım kuralları ve sözel mantık alanında sorular yöneltilecek. Matematik alanında ise verilen soru dağılımında sayısal mantık (muhakeme ve akıl yürütmeye) dayalı sorular adaylara yöneltilecek. Bu durum ÖSYMnin sınav kapsamına ALES ve DGSnin sayısal ve sözel mantık alanlarını eklediği anlamına geliyor. Adayların özellikle bu alanlara dönük çalışmalara bir an önce başlaması gerekiyor.

-Genel Kültürde değişiklik var mı?

ÖSYM bu bölümde özellikle tarih alanında ciddi değişiklikler yaptı. Sınavın kapsamında tarih soru sayısı 27 soruya düşürüldü. Bu alandaki 3 soru ise vatandaşlık alanında Türkiye ve dünyada güncel, siyasal ve sosyo-ekonomik olaylara kaydırıldı. Tarih kapsamına yüzde 5 oranında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konusu eklendi. Ayrıca Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihinin konu alanı yüzde 20 ağırlığa düşürüldü; Osmanlı Tarihi konu alanı ise yüzde 15 ağırlığa çıkartıldı. Bu durum adayların tarihte yükünü artırdı. Coğrafya alanında ise fiziki coğrafya ile ilgili soru sayısı artırılacaktır. Adayların özellikle Osmanlı Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularına ağırlık vermeleri gerekmekte.

-Eğitim Bilimleri Alanındaki yeni düzenlemeler neler?

ÖSYM Başkanı Ali Demir tarafından yapılan açıklamada soru sayılarının 120 sorudan 80 soruya düştüğünü açıklamıştı. Fakat yeni yapılan açıklamayla sınavın kapsamında yeni değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle sınavda program geliştirme konu alanı 4 soruya düşürüldü. Bu azalma program geliştirme sorularının daha çok öğretmeni ilgilendiren noktalarla ilgili geleceği anlamına gelmekte. Ayrıca rehberlik konu alanının içerisine özel eğitim alanı eklenerek bu başlıkla ilgili de sorular yöneltileceği açıklandı. Sınav kapsamı içerisine sınıf yönetimi ve öğretim teknolojileri materyal geliştirme alanı yüzde 5 olarak, yani 4 soru ile eklendi. Bu derslerin dışında gelişim psikolojisi, öğrenme, ölçme değerlendirme ve yöntem teknik konu alanları içerik olarak aynı kalmış sadece soru sayıları ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde de değişiklik bulunuyor mu?

ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi kapsamında daha önceden açıkladığı içeriği korumuştur. Sadece yeni yapılan açıklamayla Türkçe öğretmenliği alanı içerisine edebiyat konu alanlarıyla ilgili ekleme yapıldı. ÖSYM alan sınavı ile ilgili 50 soruluk tam soru örneklerinin yakın zamanda açıklanacağına da adaylara duyurdu. Sınavla ilgili yaklaşık 75 gün kala yapılan bu değişikler adayların kaygı düzeyini daha da artırmış bulunuyor. Bu nedenle yapılan bu açıklamanın daha önceden gerçekleştirilmesi, adaylara duyurulması ve adayların bu değişiklere uyum sağlaması amaçlanmalıydı.

Kaynak : Milliyet.com.tr

25-04-2013