4+4+4 Sistemi İle Üniversiteye Girişler Nasıl Olacak?

4+4+4 İLE ÜNİVERSİTELERE NASIL GİRİŞ YAPILACAK?

En çok merak edilen konuların başında da 4+4+4 sistemi ile üniversiteye girişler nasıl olacak sorusu geliyor. Yeni çıkan eğitim sistemi kanunu ile üniversiteye girişteki katsayı uygulamasına ilişkin düzenlemeler de değiştiriliyor. Bu değişiklikler eğitim, imkan ve fırsat eşitliğini gözetmesi kaydı ile YÖKe havale ediliyor.

Yeni kanun üniversiteye girişte neler getiriyor? 4+4+4 sistemi üniversiteye girişte sınavlar kalkacak mı? Yeni eğitim sistemi kanunu ile yükseköğretim kurumlarına, yani üniversitelere giriş esasları YÖK tarafından belirlenen merkezi sınavlarla olacak. Yeni sistemde üniversiteye girişte ortaöğretim başarı puanı büyük önem kazanıyor. Üniversiteye girişte puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları göz önünde bulundurulacak. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülerek hesaplanacak. Ortaöğretim başarı puanının üniversiteye girişteki etkisi mezun olunan alana bakılmaksızın yüzde 12 olacak.

4+4+4 eğitim sistemi ile meslek liselerinden 2 yıllık bölümlere geçiş devam edecek. Buna göre mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, eğer isterlerde mezun oldukları lise türüne yatkın ve eğitimin devamını veren mesleki ve teknik önlisans yani iki yıllık yükseköğretim programlarına sınavsız olarak geçebilecekler. 4+4+4 sisteminde üniversiteye sınavsız geçiş devam edecek.

Kaynak: Eğitim Ajansı