4.Sınıf Matematik Yazılı Soruları 2022-2023

4. Sınıf matematik yazılı soruları ve cevap anahtarı

4. Sınıf matematik dersi için bir dönemde en az 2 adet yazılı sınav yapılıyor.  Matematik öğrenmenin amacı öğrencinin hayatında matematiği kullanılabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmektir. Temel anlayış belki de "her çocuk matematik öğrenebilir" olmalıdır.

Matematik dersini öğretmekteki asıl amaç öğrencinin müfredatta yer alan sayıları okuma ve yazma, ritmik saymalar, problem çözme ve kurma kazanımları öğrencilerin ana dilde iletişim yetkinliklerini geliştirmeyi, problem çözme ve kurma, veri analizi, grafik okuma, bir işlemde verilmeyeni bulma ve benzeri kazanımlarla öğrencilerin karar verme becerisi geliştirme olmalıdır. 4. sınıf matematik yazılı soruları da bu kapsamda hazırlanmalıdır.

Öğrenci matematiği öğrenmekle olaylar ve olgular arasında ilişki kurar, sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyar, anlama, yorumlama becerileriyle matematiksel yetkinliklerini geliştirir, tahmin etme ve tahmini sonuçla karşılaştırma becerisi kazanır.

Sene başı ve eğitim öğretim yılının dönem başlarında toplanana zümre öğretmenler kurulunda yapılacak olan matematik sınavlarının ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı ile ile ilgili kararlar alınır. 4. sınıf matematik yazılı soruları çoktan seçmeli, klasik, boşluk doldurma  şeklinde yapılacağı yine zümre öğretmenler kurulunda karar verilir.

4 sınıf matematik yazılı soruları 1. dönem konuları sene başında yapılan matematik yıllık planında belirtilir. Sınıf öğretmeni yapacağı matematik sınavların zamanını, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurur. Bir sınıfta bir günde yapılacağı sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçmediğine dikkat eder. Ortak sınav yapılacaksa  sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak belirlenen bir günde yapılabilir. Bu 4 sınıf matematik yazılı soruları 2. dönem sınavı için de geçerlidir. 4 sınıf matematik yazılı soruları ve cevapları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre bir dönemde 2 sınav yapılmaktadır. Okulda zümre öğretmenler kurulu toplantılarında sınavların tarihleri ve yapılış şekli belirleniyor. Zümre kararına göre 4. Sınıf matematik yazılı soruları çoktan seçmeli, klasik, boşluk doldurma şeklinde olabiliyor. Sınav tarihi en az bir hafta önceden öğrencilere duyuruluyor. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav için bir ders saati veriliyor. 4. Sınıf matematik yazılı soruları zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak olarak yapılan 4. Sınıf matematik yazılı soruları ve cevap anahtarı zümre öğretmenlerince hazırlanır.

Ben indirmeden 4. sınıf matematik yazılı soruları çözmek  istiyorum diyorsanız 4. sınıf matematik testleri çöz bölümüzü ziyaret etmenizi öneriyoruz. 4. sınıf matematik yazılı soruları çöz bölümümüzde birbirinden seçkin onlarca yazılı sınava ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.