4.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Soruları 2022-2023

4. Sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevap anahtarı

Eğitim öğretimde ölçme ve değerlendirme eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu değerlendirme eğitim süreci boyunca yapılır. Değerlendirme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınmalı, o şekilde değerlendirilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilgisi Öğretimi Programının genel amacına göre ilkokulu bitiren bir öğrencinin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bir birey olma davranışı kazanmış olması gerekiyor.

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak 4. sınıf fen bilimleri dersinde dönemde 2 yazılı sınav yapılıyor.  4. sınıf fen bilimleri yazılı soruları genel olarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış veya klasik şekilde olabiliyor.

İlkokullarda sene başı zümre öğretmenler kurulunda, yapılacak 4. sınıf fen bilimleri yazılı soruları 1. dönem sınav tarihleri belirlenir ve yıllık planda belirtilir. İkinci dönem zümre öğretmenler kurulunda ise 4. sınıf fen bilimleri yazılı soruları 2. dönem sınav sınav tarihleri belirlenir.

Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak olan 4. sınıf fen bilimleri yazılı tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurur. Bir sınıfta bir günde yapılacağı sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçmediğine dikkat edilir. Fen bilimleri dersinde ortak sınav yapılacaksa  sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak belirlenen bir günde yapılabilir. 4 sınıf fen bilimleri yazılı soruları ve cevapları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

4. sınıf fen bilimleri yazılı soruları indirme imkanı olmayan kullanıcılarımız için online 4.sınıf fen bilimleri yazılı soruları çöz kategorimiz var. Online çözmeniz için 4. sınıf fen bilimleri testleri çöz bölümümüzde onlarca konu testi ve yazılı soruları ekledik. Bu testleri çözerek hem öğrendiklerinizi pekiştirebilir hem de yazılı sınava hazırlanabilirsiniz. 4. sınıf fen bilimleri yazılı soruları cevap anahtarlı bir şekilde testin son bölümünde yer almaktadır.

4. sınıf fen bilimleri konuları şöyle;