4 sendika, sınavları boykot kararı

ÖZGÜR EĞİTİM SEN AÇIKLAMASI

AKP Hükümetinin 3. Dönemine kadar eğitim ve öğretmenlik/akademisyenlik saygın bir işti. Ülkenin geleceği açısından eğitimin önemi ve buna bağlı olarak öğretmenlik mesleğinin değerinin altı çizilirdi.

Ancak yeni dönemde AKP bu algıya savaş açtı. Önce ME Bakanı Dinçer öğretmenlere yönelik alaycı, tepeden bakan, yok sayan bir uslupla işe başladı. Kışla mantığından kurtulalım derken kendini başkomutan, okulları kışla, öğretmenleri de asker görüp hizaya koymaya odaklanmış buyurgan, parmak sallayan, tehditler savuran mesajlar vermeye başladı Sayın Bakan. Ardından öğretmenlerin az çalıştığı, doğru dürüst işe gitmedikleri, işlerini yapmadıkları, üç ay tatil yaptıkları mesajlarını vermeye başladı.

Toplu sözleşme süreci başladığında bu sefer Başbakan devreye girdi. Öğretmenlerin 15 saat çalıştığını buna karşılık çok fazla ücret aldıklarından yola çıkarak, diğer mesleklerle kıyaslamalar yaptı. Düne kadar gidip öğretmeninin elini öpen Hz. Aliden alıntı yapıp öğretmenlerin önemi üzerine nutuklar atan Başbakana ne olmuştu da bir anda öğretmenlik mesleğini yerlere atıp üzerinde tepinmeye başlamıştı. İktidar şehvetinin yaparım yıkarım sarhoşluğuyla mıydı bu yapılanlar, yoksa varılmak istenen yere ilişkin ön hazırlıklar mıydı?

Öğretmeni önemsiz ve değersizleştirmekten amaçları nedir?

İktidar öğretmenleri sözleşmeliye geçirmek üzere gizli bir plan yürütüyor. Öğretmene yönelik itibarsızlaştırma saldırıları kamuoyunu bu duruma hazırlamak içindir. Kamuoyu öğretmenlerin değersizliği ve önemsizliğine ikna edildiğinde plan rahatça uygulanabilecektir.

Sözleşmeli de dahil eğitim ve öğretmenlerle ilgili her türlü konuyu herkesle konuşabiliriz. Eğitim kurumları öğrencilerin hayata hazırlanması için var. Bu temel hedefin kalitesini artırma noktasında her şeyi konuşmaya hazırız. Daha adil, daha üretken bir eğitim sistemi yapısını oluşturma tüm öğretmenlerimizin istek ve arzusudur.

Ancak şark kurnazlığıyla, kara propagandalarla, psikolojik baskı siyasetiyle ve iktidar şehvetinin rehaveti ve umursamazlığıyla; mesleğimize, şahsiyetimize yapılan saldırıları lanetlemek ve iktidar sahiplerini, iktidar şehvetinden uyandırmak için bundan böyle ÖZGÜR EĞİTİM-SEN Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği MEBnin yapmış olduğu hiçbir sınavda görev almama kararı almış bulunuyoruz.

Onurumuz için aşağılanan şahsiyetlerimiz için, insan ve mesleki kimliğimize yapılan saldırılara dur demek için tüm eğitim çalışanlarını sivil itaatsizliğe çağırıyoruz.

EĞİTİM SÖZ SEN AÇIKLAMASI

Sınavlarda görev almama eylemi; son günlerde sosyal medyada anlam bulan, öğretmenlerin net üzerindeki ortak platformlarından, forum sitelerinden ve sosyal paylaşım ağı facebook üzerinden gelişen bir tavır gösterme, tepki verme hareketidir. Biz eğitim çalışanlarının her zaman yanında olmaya söz verdik.

Bu yüzden ücretli öğretmenliği savunmuyoruz, bu yüzden sözleşmeli öğretmenliği savunmadık ve bunun için mücadele ettik. Ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımızın yanında yer aldık. Öğretmeni itibarsızlaştırmaya yönelik olan hareketlerden biri olan ‘ALO 147 (öğretmenini şikayet et) hattına karşı çıkıp ,kapatılması için resmi olarak MEBe başvuru yapan tek sendikayız. Biz maddiyattan önce öğretmenin maneviyatı, onuru ve saygınlığını ön planda tutan bir sendikayız. Bu yüzden birlikteliği sadece söylemde değil, pratikte de gösterdiğimiz için 23 Mayıs İş Bırakma Eylemine destek verdik ve topyekun katıldık.

Şimdi en son Başbakanın öğretmenler 15 saat çalışıyor açıklamasından sonrada tepkimizi kamuoyuna bildirdik ve bu yüzden haklı olarak öğretmenlerimiz; madem ki biz haftada 15 saat çalışıyoruz, yaptıklarımız görünmüyor öyleyse bize angarya olarak yaptırılan tüm işlerden de elimizi çekiyoruz tepkisi vermek adına SBS, KPSS sınavlarına öğretmenlerin görev almaması yönünde temsilciliklerimizin de paylaşımları olmuştur. Bu paylaşımlar haklı olarak kabul görmüştür ve biz bu eylem taktiğini benimsediğimiz için temsilciliklerimize görev almayın diyoruz, öğretmenlerimizi de bu konuda bilgilendirin diyoruz. Sendika olarak bu eylemsel taktiği destekliyoruz.Bu hafta içerisinde okullarımıza görev alma bildirimi için gelen listeye ‘Görev Almak İstemiyorum ibareleriyle yanıt verdik.

Sendikamız her zaman birlikten ve dayanışmadan yana tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarının her konuda sözü olmaya devam edecektir. Öğretmenlik şahsiyetine karşı yapılan itibarsızlaştırma siyaseti gereken cevabı öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenim;ARTIK SÖZ SENde..

ANADOLU EĞİTİM SEN AÇIKLAMASI

Anadolu Eğitim Sendikası, sınavları boykot edeceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada Bakanın görmediği, Başbakanın takmadığı, ek ödemesi yalan, zammı pul, türlü angaryalara müstahak, karne vericiniz not giriciniz, Doğuda çakılı köleniz, Toplu sözleşme masalarına süs, Hamaset dolu nutuklara nesne, törenlerinize fon, başarısızlığa günah keçiniz, şiddete kum torbası öğretmenleriniz, sınavları boykot ediyor denildi.

EYSEN GENEL MERKEZİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavlarda salon başkanlığı ve sınav gözcülüğü yapan öğretmenlere diğer görevlilerden daha az ücret ödenmesi nedeniyle sınavlarda görev almayacağımızı kamuoyuna duyururuz.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER