29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Şiirleri,Açıklama,Sunu,Konuşma Metni,Resimleri,Orotoryosu)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti in ilanı anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs a[1] kutlanan ulusal bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı ın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün resmî tatildir. 29 Ekim günü stadyumlarda şenlikler yapılır. 29 Ekim akşamı ise geleneksel olarak fener alayı düzenlenir.


Türkiye Cumhuriyeti in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları ın yapıldığı 29 Ekim 1933 günü verdiği Onuncu Yıl Nutku da, o günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

M. Kemal Paşa, 8 Nisan 1923de dokuz ilkede görüşlerini toplatarak, programını belirlerken, siyasi biçimlenmeyi de hazırladı.
Savaş zamanının T.B.M.M. in görevi son bulmuştu. Bu sebeple Meclis kendini dağıtıp, seçime gitme kararı aldı. M. Kemal, dağılmadan önce Meclisten 15 Nisanda, Saltanatı geri getirmeye çalışanları vatan haini kabul eden bir kanun değişikliği ile Hıyanet-i Vataniye Kanununa, ileride gerekirse yine İstiklal Mahkemeleri kurma fırsatını veren bir ek getirdi.

Yeni kurulacak Meclis e kuvvetli bir kadro oluşturmayı ve böylece Cumhuriyeti ilan etmeyi düşünen M. Kemalin bu çalışmaları yakın arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmasını hızlandırdı. Rauf Bey ve arkadaşları, M. Kemalin partiler üstü kalmasını, politikaya karışmamasını, önererek, O u pasif duruma getirmek istiyorlardı. Rauf Beyin İsmet Paşa ile aralarının açılması da bu ayrılığın başka bir yönü idi. Lozandan dönen İsmet Paşayı karşılamak istemeyen Rauf Bey Başbakanlık an bile istifa etti.
İkinci Meclis, toplandıktan sonra Lozanı onayladı. Artık sorun Türkiye in rejiminin belirlenmesiydi. M. Kemal 22 Eylül 1923de Neue Treie Presse adlı bir Viyana gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmede, 23 Nisan 1920de kurulan sistemin Cumhuriyet olduğunu fakat adının açıklanamadığını belirtip, yapılacak işin yalnızca isim koymak olduğunu söyledi.

Yeni devletin başkentinin neresi olacağı da bir sorundu. Ankara 1920den beri bu işi yapıyordu. Merkezi ve güvenli durumu ortada idi. Meclis e uzun tartışmalardan sonra 13 Ekimde Ankara başkent olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Cumhuriyetin ilanına bir adım daha yaklaşılmıştı.
M. Kemale Cumhuriyetin ilanına fırsat veren bir hükümet buhranı oldu. Başbakan Fethi Okyar Beye karşı Meclis e muhalefet oluşması üzerine M. Kemal, Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Vekili Fevzi Paşanın dışında kabinenin istifasına karar verdi ve 27 Ekimde uygulandı. Mevcut sisteme göre her bakan Meclis tarafından tek tek seçiliyordu. İstifa eden bakanlar yeniden seçilirlerse, görev kabul etmeyeceklerdi. Bu sırada Rauf Bey, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar İstanbulda bulunuyorlar ve temasları, Halifeye yakınlık gösterileri oluyordu. Ankarada ise kabine kurulamıyordu. Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet İlanı ile işi kökünden çözmeye karar veren M. Kemal 28 Ekim gecesi Çankayada İsmet Paşa ve bazı kimseleri toplantıya çağırdı ve Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. diyerek kararını açıkladı. Misafirlerin ayrılmasından sonra İsmet Paşayı alıkoydu ve birlikte, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da gerekli değişikliği sağlayacak önergeyi hazırladılar. Ertesi gün saat 10da Parti grubunda yapılan toplantıda, M. Kemal Paşa Genel Başkan olarak Hükümet buhranının mevcut sistemden kaynaklandığını, bunun çözumünün istikrarlı bir sistemde olduğunu belirtttkten sonra değişiklik önergesini okuttu:
* Türkiye Devleti in Hukümet şekli Cumhuriyettir
* Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur
* Türkiye Devleti, Hükümetin inkisam ettiği idare şubelerini İcra Vekilleri (Bakanlar Kurulu)
vasıtasıyla idare eder.

Bu önerge Parti toplantısında tartışıldı Büyük Millet Meclisi in aynı akşam (29 Ekim 1923) saat 18:45de yaptığı toplantıdan sonra 20.30da YAŞASIN CUMHURİYET sesleri arasında Cumhuriyet ilan olundu ve yeni Türk Devleti in adı kondu. TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Hemen arkasından da Türk Ulusu un kurtarıcısı Gazi M.Kemal oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye gelen Cumhurbaşkanı M. Kemal, kendisini Cumhurbaşkanı seçen Meclise teşekkür ettikten sonra Son yıllarda Ulusumuzun fiili olarak gösterdiği kabiliyet ve istidat, kendi hakkında kötü düşüncede bulunanlarınn ne kadar tedkikten uzak görünüşe önem veren insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Ulusumuz kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri, hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına çok daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir... Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve muzaffer olacaktır. sözleriyle konuşmasını tamamladı. M. Kemal Cumhurbaşkanı seçildiğinde henüz 42 yaşındaydı. Cumhuriyetin ilk Başbakanı İsmet Paşa oldu.

29 Ekİm Cumhuriyet Bayramı Konuşma Metni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri-1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri-2

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tören Programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sunusu-1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sunusu-2

Cumhuriyet Bayramı Orotoryosu

29 Ekim Cumhuriyet bayramı dökümanları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resimleri

MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sayfası

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER