2023 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Gelir Durumu

2023 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Gelir Durumu
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 3 Eylül 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00da yapılacaktır.
İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav başvurusu 29 Mayıs 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5inci, 6ncı, 7nci ve 8inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9uncu, 10uncu ve 11inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TLyi geçmemesi gerekir.
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.