2019 Yerel Seçimler Başkan ve Üye Ücretleri

2019 Yerel Seçimler Başkan ve Üye Ücretleri

üksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09/01/2019 tarih ve 2019/71 sayılı kararı üzerine 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU / TL

-Baskan ve Üyeler 261,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı)130,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 126,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 124,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 121,00

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00

- Askı Yeri Görevlileri 110,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

C) SANDIK KURULLARI

- Başkan 124,00

- Üye 115,00

D) BİNA SORUMLULARI 124,00

VERİLECEK GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

(4)

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

(3)

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

(3)

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

(2)

Siyasi parti üyelerine

(1)

gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

İl ve ilçe merkezlerinde; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri gerekmekte olup, bu durumda, bina sorumlularına 4 gündelik ödenecektir. İhtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcısına da bina sorumlularına ödenecek gündelik miktarı kadar ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık çevrelerinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:

Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik,

Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik,

ödenir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

Ücretler nasıl ve hangi tarihe kadar alınabilecek?

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır;kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir

Anlaşma yapılacak bir banka bulunamaması durumunda 19/12/2018 tarihli ve 356826 sayılı Seçime Hazırlık Genelgesinin 5. Maddesi doğrultusunda işlem tesis edilebilecektir.

Hak sahiplerine seçim tarihinden itibaren 3 ay süreyle ödeme yapılabilecek olup, bu tarihe kadar ilgililere ödenemeyen ücretler muhasebe birimlerinin emanet hesabına aktarılacaktır. Bu konuda aksaklık yaşamamak için harcama birimleri tarafından seçimden önce muhasebe birimleri ile irtibata geçilmesi ve sürecin işleyişinde mutabık kalınması gerekmektedir.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin ücretleri şu şekildedir:

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

124x4= 496 TL

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

124X3= 372 TL

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

115X3= 345 TL

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

115X2= 230 TL

Siyasi parti üyelerine

115x1= 115 TL

Ücret ödenecektir.