2018-2019 AÖO 1.dönem kayıt tarihleri

2018-2019 AÖO 1.dönem kayıt tarihleri
açıköğretim ortaokul kayıt yenileme 2018-2019 ne zaman? AÖÖ kayıt tarihleri 2018-2019 açıklandı mı? açıköğretim ortaokul kayıt yenileme 2019, 2018-2019 açık ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, açık ortaokul kayıt yenileme 2019, açık ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor 2019, açık ilköğretim kayit yenileme 2018-2019 , açık ortaokul sınav tarihleri 2018-2019 açıklandı mı? AÖO kayıt tarihleri 2018-2019 AÇIKLANDI MI? 2018-2019 AÖO İlk kayıt ve kayıt yenileme başlama tarihi : Açıklanmadı 2018-2019 AÖO İlk kayıt ve kayıt yenileme bitiş tarihi :Açıklanmadı 2018-2019 AÖO Mazerete bağlı ilk kayıt işlemleri Açıklanmadı

Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, getirdikleri öğrenim belgelerine göre Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Sitemi üzerinden yapılır. Bu intibaklara göre öğrencilerin sınıf ve dersleri belirlenir. Sınıf ve ders ataması belirlenen öğrenciler dönem sınavlarına katılır. Dönem sınavları sonucunda Açık Öğretim Ortaokulu´nda sorumlu olunan sınıf/sınıflara ait ders/derslerden başarılı olunması durumunda öğrenci mezun olur. Öğrencinin kaç dönem sınava gireceği getirdiği öğrenim belgesine göre belirlenir.

Buna göre Açık Öğretim Ortaokulu´na,

5. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 4 dönem sonunda (yaklaşık 1,5 yılda)

6. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 3 dönem sonunda (yaklaşık 1 yılda)

7. sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 2 dönem sonunda (yaklaşık 8 ayda)

8. Sınıftan başlayan bir öğrenci en erken 1 dönem sonunda (yaklaşık 4 ayda)

mezun olabilir.

Açık Öğretim Ortaokulu´nda her dönem sınav sonucunda alınan puan o döneme ait “Yıl Sonu Başarı Puanı” olarak hesaplanır. Dönem sonunda öğrenci iki şekilde sınıf geçer veya mezun olur.

Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

Doğrudan Geçme:

Dönem sınavlarında bulunduğu sınıfa ait bütün derslerden 45 ve üzeri alarak başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye veya mezun olmaya hak kazanırlar.

Ortalama İle Geçme:

Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar, doğrudan sınıf geçerler.

Aritmetik ortalama ile geçme puanını hesaplamak için tıklayınız.

Yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

1. Öğrenim belgesinin aslı

2. İki adet fotoğraf

3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi

4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

Açık Öğretim Ortaokulu´na başvurular ve kayıt yenilemeler nerelerden yapılır?

Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt başvurusu yapılabilir.

Kayıt Büroları (HEM-MEM)

İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alınır.

Kayıt yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası´ndan birine T.C. kimlik numarası ile Kayıt Yenileme ücreti yatırılması yeterlidir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuru ve sınavları hangi tarihlerde yapılmaktadır?

Kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına kayıt yaptırdıkları takdirde alınabilirler.

Örneğin; 1. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar 2. dönemin sınavına katılabilirler, 2. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar, 3. dönem sınavlarına katılabilirler.

Kayıt ve sınav tarihleri için tıklayınız.

Yılsonu başarı puanı nasıl hesaplanır?

Öğrencilerimizin bulundukları sınıfta başarısız oldukları bir ya da iki dersten, yılsonu başarı ortalaması ile sınıf geçebilme kriterlerini ve başarı puanının hesaplama yöntemini görmek için tıklayınız.

Açık Öğretim Ortaokulu’na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla;

İlkokul mezunu olanlar 6. Sınıftan,

İlkokulların 4. Sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. Sınıftan,

Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs Belgesi olanlar,6. Sınıftan,

Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belgesi olanlar (17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. Sınıftan, İkinci Kademe okur-yazar belgesi 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.Sınıftan),

İlkokul Mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan,

Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları derslerden,

Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler.

Tutuklu/hükümlüyüm, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

Tutuklu veya hükümlüler, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden yaralanabilirler. T.C. Adalet Bakanlığınca her ceza ve tutuk evinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar. Bu öğretmenler vasıtası ile adaylar Açık Öğretim Ortaokulu’nda okuyabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları ceza evinde gerçekleştirilir.

Engelliyim, Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

Engelli vatandaşlarımız Açık Öğretim Ortaokulu hizmetlerinden faydalanabilirler. Kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler. Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimizin Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır.

Sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

Açık Öğretim Ortaokulu´nun Yönetmeliğine göre; 1 yılda 3 sınav dönemi uygulaması ile her sınav sonunda bir üst sınıfa geçme kolaylığı getirildiğinden, o dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır.

Kayıt ücreti ödenir mi ve miktarı ne kadardır?

Öğrenci adayları her dönem için, öğretim materyalleri, sınav ve diğer hizmet giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak üzere o öğretim yılı için belirlenen ücrettir. Her yıl için belirlenen kayıt ücretleri yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarında belirtilir.

Kimler kayıt ücreti ödemez?

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile evlenmemiş eş ve çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşen şehitlerimizin birinci derecedeki evlenmemiş yakınlarından, eğitim tedbiri ve tutuklu hükümlülerden durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.

Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgemin faydası var mıdır?

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre düzenlenmiş Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgesi olanlardan Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler, 6.sınıfının bütün derslerinden muaf sayılırlar. Varsa beşinci sınıf derslerini de alarak yedinci sınıftan itibaren Açık Öğretim Ortaokulu’na devam ederler.

Açık Öğretim Ortaokulu´ndan öğrenim belgesi alarak ayrıldım tekrar kayıt olmak için ne yapmalıyım?

Açık Öğretim Ortaokulu’ndan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde, kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tasdiknamede ki öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabilirler.

Kimlik bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım?

Kendinize an yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak T.C. Kimlik numaranızı güncelletmeniz gerekmektedir.

Adres ve sınav merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Sınav tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar kendinize en yakın Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek ya da kendiniz kullanıcı adı ve şifrenizle adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz.

Ders seçme işlemi nasıl yapılır?

Yönetmelik gereği yeni kayıt yapan ve kayıt yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Aşağıda değişik konumda yer alan öğrencilerle ilgili örnek ders seçme işlemleri yer almaktadır.

Örnek 1:

6. sınıfa yeni başlamış bir öğrenci 6. sınıfın tamamından (Toplam 6 ders) ve 7. sınıftan seçtiği 4 dersten sınava girebilecektir. Bu öğrenci İlk sınavında 6. sınıftan 3 dersten 7. sınıftan da 2 dersten başarılı olsun. Kayıt yenilemesini yapan öğrenci için bir sonraki sınava gireceği dersler şu şekilde olacaktır. 6. sınıftan başarılamayan 3 ders, 7. sınıftan başarılamayan 2 ders ve 7. sınıftan seçilmemiş diğer 2 ders ayrıca 8. sınıftan seçeceği 4 ders şeklinde olacaktır.

Örnek 2:

7. sınıfta kayıtlı bir öğrenci 6. sınıftan sorumlu 3 dersi var. Bu öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıftaki 3 dersten 7. sınıfın tamamından ve 8. sınıftan seçtiği 3 dersten sınava girebilecektir (Bir dönemde en fazla 12 dersten sınava girilmektedir. Bu sebeple bu öğrenci 8. sınıftan 3 ders seçebilecektir).

Örnek 3:

6.Sınıfta kayıtlı bir öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıfın tamamı ve 7. sınıftan seçtiği dört dersten sınava girecektir. Sınavda 6. sınıfın Türkçe dersinden başarısız diğer girdiği tüm derslerden başarılı olsun, bu öğrenci bir sonraki kayıt yenilemede ders seçerken 6. sınıfından başaramadığı Türkçe dersi, 7. sınıftan geriye kalan 2 dersi ve 8. sınıftan seçtiği 4 dersi alarak sınavlara girebilir. Bu sınavlarda da yine 6. sınıftaki Türkçe başarısız diğer girdiği dersler başarılı olsun. Yine kayıt yenilerken 6. sınıftan başarısız Türkçe dersi ve 8. sınıftan geriye kalan 2 dersten sınava girilecektir. Bu sınav sonucunda 6. sınıf Türkçe başarısız 8. sınıf dersleri başarılı olsun. Bu durumda öğrenci 6. sınıftaki Türkçe dersini başarmadığı sürece mezun olamaz.

Kayıt yenilememi sürekli aynı HEM ya da MEM´den mi yaptırmalıyım?

Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü´nce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra Kayıt Yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur.

Mezun oldum tamamlama belgemi nereden alabilirim?

Açık Öğretim Ortaokulu’ndan mezun olan öğrenciler tamamlama belgelerini dönem sınavlarından takriben 1,5-2 ay sonra, dosyasının bulunduğu Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerinden alabilirler.