2017 yılında Mühendislik tamamlama sınavı olacak mı?

2017 yılında Mühendislik tamamlama sınavı olacak mı?
07 Ağustos 1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenen Mühendislik Programı Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği"nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; "Tamamlama programına girebilmek için adayların, Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili mühendislik fakültelerine hazırlatılan ve her yıl bir defa merkezi olarak düzenlenen Yeterlik Sınavında (100) tam not üzerinden en az (50 ) not almaları gerekir. En az (50) not alan adaylar arasında en yüksek not alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday programa girmeye hak kazanır." hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere, ÖSYM in 2017 yılı sınav takvimi 18/10/2016 tarihinde yayımlanmış olup, ancak söz konusu takvimde "Mühendislik Tamamlama Sınavı"na yer verilmemiştir.

Her yıl bir defa merkezi olarak düzenlenmesi yönetmelikte açık olan bu sınavın 2017 sınav takviminde yer almaması, mühendis olma hayalleri olan ve donanımlı binlerce Teknik Öğretmen için hayal kırıklığına yol açmıştır.

Bu çerçevede, 2017 ÖSYM takviminde Mühendislik Tamamlama Sınavı ile ilgili acilen bir düzenleme yapılması, mesleki geleceklerine ve iş hayatına yön vermek isteyen binlerce Teknik Öğretmenin bu belirsizlikten kurtulmasını sağlayacaktır.