2016 YGS'de baraj geçemeyen öğrenciler nereleri tercih edebilir?

2016 YGS'de baraj geçemeyen öğrenciler nereleri tercih edebilir?

YGS 180den düşük alan adaylar, YGS 150 puan alan adaylar, YGS 180den küçük alan adaylar

YGSde en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYSlere girme hakları bulunmamaktadır (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç). YGS puanı 150nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacaktır .

YGSde 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adaylarınLYSlere girme hakları bulunmamaktadır.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYSlere girme hakkı kazanacaktır. YGSde 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir