2016 LYS Burs Başvuruları Duyurusu

2016 LYS Burs Başvuruları Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında yapılan YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) sınavıyla üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 2016 yılında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzereyurt dışına toplam 900 öğrencigönderilecektir.

(Milli Eğitim Bakanlığı - 63, üniversiteler - 500, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - 84, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü - 80 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - 60, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü - 25, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü - 24, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - 23, Orman Genel Müdürlüğü - 20, Kültür ve Turizm Bakanlığı - 15, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - 6 kontenjan)

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar,tercihlerini 26 Ekim 2016 - 02 Kasım 2016 tarihleri arasındaÖSYM inhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile yapacaklardır.
Sınava başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi bitimine kadar ilgililisansalanlarındanmezunolmak,
c) 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar ve 2016 İlkbahar dönemlerinde yapılanALES e, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,
ç) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması"4 üzerinden 2.50", "100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak,
d) 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adayların ÖSYM inhttp://www.osym.gov.trile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ünhttp://yyegm.meb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanan 2016 YLSY Kılavuzu u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Ek-1 : 2016 YLSY Kılavuzu(Tıklayınız)

Ek-2 : 2016 YLSY Tercih Tablosu(Tıklayınız)

20-10-2016