2016 EKPSS tercih kılavuzu

2016 EKPSS tercih kılavuzu

2016/1 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. ÖSYM internet adresinden (www.osym.gov.tr)  tercih gönderme işlemleri 22 Temmuz 2016 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

Adayların, tercihte bulunabilmeleri için, 2016-EKPSSye girmiş veya 2016-Kura ile yerleştirmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Tercihlerin geçerli olabilmesi içitercihlerin ÖSYMye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdamezuolunması zorunludurTercihlerin internetle ÖSYMye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerltirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Kuraya, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıyan adaylar başvurabilecektir. (Askerde bulunan adaylar tercihyapabileceklerdir. Ancakyoklamkaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

EKPSS/kuraya; "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az % 40 ve üzerinde çalışabilir engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında % 40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

 2016 EKPSSde;

* ortaöğretim düzeyindnavgirenancaksınava başvurduğu dönemde ön lisans/lisanmezuniyetini bildirmeyeadayların (2016-EKPSSye başvurunuson günü olan 9 Mart 2016 tarihive öncesinde biön lisanveya bir lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar),

* ön lisans düzeyindsınavgirenancaksınava başvurduğu dönemde lisanmezuniyetini bildirmeyen adayların (2016-EKPSS’ye başvurunun son günü olan 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisandiploması almaya hakazanmış adaylar),

kura ileyerleştirme için bvuryapan ancak, 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde almış olduğu ortaöğretim, ön lisans, lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (2016-EKPSS’yebaşvurunun son günü olan 9 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir ortaöğretikurumundanbir ön lisans programındaveya bir lisans programındamezuolaadaylar)

bu terciişlemlerinde tercih yapmaları sistetarafından engellenmiştir.


Adayların tercih öncesi Ek e yer alan 2016 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

2016 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU