2016 ALS 2.Aşama Sınavı

2016 ALS 2.Aşama Sınavı

Askeri lise sınavlarında, başarılı bir sınav geçirdikten sonra bütün öğrencilerin gözü kulağı 2. Aşamaya geçenlerin yazılı olduğu listeye kilitlenir. Bu listede ayrıca als 2. Aşama tarihleri de belirlendiği gibi ayrıca bu listede adı olanlar kişiler için zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreç içinde geçmeniz gereken adımlar;

-Ön sağlık muayenesi

-Bedeni yeterlilik testleri

-Sadece Hv. K.K. için zorunlu olan Psikoteknik testi

-Bando astsubayları adayları için müzik ve yetenek testi

-Mülakat ve son sağlık muayenesi

Öncelikli olara gerekli sürecin başlangıcında kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri komutanlıklarınca belirlenen adayların hangi tarih ve zaman içinde belirlenen yerlerde olacakları resmi internet sitesi adreslerinden yayımlanacak. Bu 2. Aşamaya girmeye hak kazanan adayların ilgili aşamaları geçmeden kesin olarak askeri bir liseye kayıtları yapılmaz.

Ön Sağlık Muayenesi

İlgili öğrenci öncelikli olarak uzman bir doktora görünür ve genel olarak fiziksel bir eksikliğinin olup olmadığı kontrol edilir. Bu kontrollerde boy ve kiloları ölçülür. Bu ölçümlerin yanında ayrıca ilgili öğrencinin kalıtsal ya da sonradan olan bir hastalık taşıyıp taşımadığına bakılır. Bu tür kontrollerde uygun görülmez ise diğer aşamaya geçilemez.

Bedeni Yeterlilik Dersleri

Öğrencilerin bedenlerini nasıl kullandıklarına bakılarak çeviklikleri ve kondisyonları kontrol edilir. Bu kontrollerde aşılması gereken adımlar;

400 metre koşu, uzun atlama, mekik ve basketbol topu fırlatma bedeni yeterlilik testleri arasındadır. Bu testlerden en az 3 tanesi uygun şekilde tamamlanmak zorundadır.

Öğrencilerin ilgili yeterlilik gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini test etmeleri gerekir. Bu sayede boştan yere zaman kaybedilmez. İlgili bedeni yeterlilikler hakkında daha fazla bilgi alabilmek için kara, hava veya deniz komutanlıklarının resmi internet siteleri ziyaret edilebilir.

Psikoteknik Testi

Sadece hava kuvvetlerini seçen öğrencilerin uçuş sırasında sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını önceden belirleyebilmek için bilgisayar yardımıyla girilecek olan teste girilmesi gerekir. Bu test sayesinde öğrencinin el, göz ve ayak koordinasyonunu nasıl kullandıkları test edilir. Yapılan testin ana amacı öğrencinin etkiye hızlı bir şekilde tepki verip vermediğiniz testidir. Bu testi geçemeyen öğrenciler elenir.

Müzik Yetenek Testi

Adaylar ilgili başvuruları ve 2. Aşamaya geçtikleri belirlendikten sonra 4 bölümden oluşan müzik testine tabi tutulurlar. Bu testler;

Ses Tekrarı

Önceden belirlenmiş olan sesleri tekrarlamaları gerekir.

Melodi Tekrarı

Öğrencilerin basit ve herkesin bildiği bir şarkıyı söylemeleri istenir. Ayrıca öğrencilere piyanonun da eşlik ettiği bu testinde başarılı bir şekilde geçilmesi gerekir.

Ritm Tekrarı

Öğrencilere dinletilen ritimleri masaya vurarak tekrarlamaları istenir.

Fiziki Uygunluk

Öğrenci adaylarının ilgili müzik aletlerini uygun şekilde kullanabilmeleri için çene, dudak,diş ve ellerinin uygunluğu kontrol edilir.

Mülakat Ve Son Sağlık Muayenesi

Mülakat sırasında adayın konuşma yetisi, ses tonu, herhangi bir durumda heyecan yönetimi, düşünebilme yetisi, askerliğe yatkın olup olmadığı sorgulanır.

Tüm gereklilikleri yerine getiren adayın son olarak askeri hastaneden askeri öğrenci olabilir raporu alması gerekir. Diğer bilmeniz gereken önemli bilgiler ve als 2. aşama taban puanları hakkında daha fazla bilgiyi resmi internet sitelerinden edinebilirsiniz.