2015-2016 Özel okul teşvik başvuruları ne zaman?

MEB: 2015-2016 eğitim öğretim yılı için eğitim ve öğretim desteğine müracaatlarla ilgili 2015 Ağustosunun ilk haftasında yayımlanacak e-kılavuza göre, özel okula kayıtlı olan öğrenciler de teşvik için başvuru yapabilecekler

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 95178074/405.01/6820415 01.07.2015
Konu: Eğitim ve Öğretim Desteği

VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği,

b) 7 Ağustos 2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler Içiıı Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ,

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler Içiıı Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ilişkin ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) tebliğ çerçevesinde yayımlanan e-Kılavuzumuzda resmi okullar ve azınlık okullarından Eğitim ve Öğretim Desteğine müracaat edilebileceği bildirilmişti.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavları soııııcu (TEOG) 2015-2016 eğitim öğretim yılında özel okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerinin Eğitim ve Öğretim Desteği için müracaat edip edemeyeceği yönünde Genel Müdürlüğümüze bilgiler gelmektedir.

2015-2016 eğitim Öğretim yılı için Eğitim ve Öğretim desteğine müracaatlarla ilgili 2015 Ağustosunun ilk haftasında yayımlanacak olan e-Kılavuza göre özel okula kayıtlı olan öğrenciler de teşvik içiıı başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca özel okullarımız da yayımlanacak e-Kılavıız doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecektir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında özel okulların ve öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi hususunda; gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.