2015 Yılı Memur Maaş Katsayıları

Kamu kurumlarında çalisan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranlari ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 287 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 2015 yılı Ocak ayı mali ve sosyal haklara ilişkin genelge Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 2015 yılı için asgari geçim indirimi (AGİ) miktarları

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR-Maaş Katsayısı 0,079308 Taban Aylık Katsayısı 1,24144 Yan Ödeme Katsayısı 0,025149 Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı) Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500 Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı) 169,24

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

19,8 (Bir çocuk)
39,7 (İki çocuk)
59,5 (Üç çocuk)
79,2 (Dört çocuk)
99 (Beş çocuk)

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.) Dogum Yardımı Ödeneği
(2500*Maaş Katsayısı) 198,27 Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı) 753,43
1506,85 Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı 753,43 Emekli Keseneği (Kişi İçin)% 16 Emekli Keseneği (Kurum İçin) % 20 . Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar Ek Gös. 8400 ve yukarısı % 240 Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 200 Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 180 Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 150 Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 130 Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 70 Diğerlerinde % 40 . . HARCIRAHLARYURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
43,00
40,00
37,50
33,00
32,00 (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
13,00
12,50 Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. . Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak KesintilerVERGİ ORANLARIDamga Vergisi Oranlari (16.08.1999dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Binde 7,59 . GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN) 12.000 Türk Lirasına kadar
%15 29.000 Türk Lirasının 12.000 lirası için 1.800 TL, fazlası
%20 66.000 Türk Lirasının 29.000 lirası için 5.200 TL(ücret gelirlerinde 106.000 TLnin 29.000 TLsi için 5.200 TL), fazlası
%27 66.000 TLden fazlasının 65.000 TLsi için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TLden fazlasının 106.000 TLsi için 25.990 TL), fazlası %35

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER