2015 Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2015-ÖSYS tercih işlemleri, 6 Temmuz 2015tarihinde başlayacak ve 14 Temmuz 2015tarihinde sona erecektir.
2015-ÖSYS Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları İnternet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.
Yerleştirme Sonuç Belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular,sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, (Sınavsız Geçiş hariç) yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYMce yerleştirilir. Merkezî Yerleştirmenin Sınavsız Geçiş ile ilgili kuralları SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI başlığı altında anlatılmaktadır.
Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

Tablo 1Ada hangi puan türünde en az kaç YGS/LYS puanı alan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.
YGS puanlarından 140ın altında olanlar için yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacaktır. LYS puanlarından 180in altında olanlar için de ilgili Y-LYS puanı hesaplanmayacaktır.
Tablo 3 e yer alan ön lisans programlarının sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) ilgili alanda sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirmesi yapılacaktır. Bu programların YGS puanı ile öğrenci alan kontenjanına (YGSK) ise 2015-YGSde ilgili programın puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanı almış adaylar yerleştirilebileceklerdir.

İlgili alanda sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların, tercihlerine göre Tablo 3 e yer alan programlara yerleştirilmesi yapılırken önce ilgili programın sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) yerleştirmesi yapılacaktır. Bu adaylardan SGK kontenjanına yerleşemeyenlerin, ilgili YGS puanlarının yeterli olması halinde YGS puanı ile öğrenci alan kontenjanına (YGSK) yerleştirmesi yapılacaktır. İlgili alanda sınavsız geçiş hakkı olmayan adaylar, Tablo 3 e yer alan programların sınavsız geçiş kontenjanına (SGK) yerleştirilmezler. Bu adaylar, YGS puanları ile bu programların sadece YGSK kontenjanına yerleştirilirler.
Tablo 3te; hem SGK hem de YGSK kontenjanı bulunan programlar ile sadece SGK kontenjanı bulunan programlarda boş kalan kontenjan, talep olması halinde diğer kontenjana aktarılacaktır. Sınavsız geçiş alanı olmadığı için sadece YGSK kontenjanı bulunan programlarda ise boş kalan kontenjan diğer kontenjana aktarılmayacaktır.