2015 Eylül Seminer Dönemi Çalışma Programı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


Sayı : 43501582-774.01.02-E.8421723 26.08.2015
Konu: Mesleki Çalışmalar

DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24/08/2015 tarihli ve 83203306-
10.03-E.8328478 sayılı yazısı eki Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi ilgi (c) yazı eki Makam Onayıyla 28 Eylül 2015 Pazartesi günü olarak değiştirilmiş ve valiliklere bildirilmiştir.

Bu kapsamda; öğretmenlerin ilgi (a) Yönetmeliğin 98 inci ve ilgi (b) Yönetmeliğin 87 nci maddesi gereğince yapacağı mesleki çalışmalar 01-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ekte gönderilen program çerçevesinde yürütülecektir.

Mesleki çalışmaların yürütülmesiyle ilgili olarak;

1-Başka il veya ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenler, öncelikle görevli bulundukları okul müdürlüklerini yazılı olarak bilgilendirmek kaydıyla bulundukları yerin il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar, çalışma yapılacak okul, alanlar ve/veya okul türlerine göre öğretmenlerin talepleri dikkate alınarak il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2-Başka il veya ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenler, çalışma bitiminde çalışmalara katıldıklarını gösteren ilgili okul müdürlüğünden alınacak yazıyla birlikte hazırladıkları raporları
görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.


Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Salih ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

OKUL ÖNCESİ 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

01.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı

Öğretmenler Kurul Toplantısı

02.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

RAMlardan

talep edilen özel eğitim öğretmeni tarafından verilecektir

Tüm öğretmenler

1-Kaynaştırma Eğitimi ve BEP Hazırlama Teknikleri Bilgilendirme Toplantısı

2-Değerler Eğitimine yönelik beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasının oluşturulması

03.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Akademisyenler ya da iletişim alanında uzman öğretmenler tarafından yapılacaktır.

Tüm öğretmenler

Eğitimde Etkili İletişim konulu bilgilendirme toplantısı

Sınıfların eğitim öğretime hazır hale

Getirilmesi

04.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Zümreler Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Tüm Öğretmenler.

3, 4 ve 5 Yaş Grubu Zümre Toplantıları.

Eğitici Animasyon Filmlerin İzlenilmesi

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Çalışma Konuları

07.09.2015 Pazartesi

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler

Veli İhtiyaç Anketi

Veli- Çocuk -Öğretmen Tanışma Etkinlikleri

Çocuk Oryantasyon Programı

08.09.2015

Salı

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler

Okul Hakkında Veli Bilgilendirme Toplantıları

Çocuk Oryantasyon Programı

09.09.2015

Çarşamba

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Kurum Müdürü

Etkili Anne-Baba tutumu Bilgilendirme Toplantısı

Çocuk Oryantasyon Programı

10.09.2015

Perşembe

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler ve

Veliler

Okula Yeni Başlayan Çocuklarda Görülen Problem Davranışlar ve Çözüm Önerileri Konulu Bilgilendirme Toplantısı

Çocuk Oryantasyon Programı

11.09.2015

Cuma

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler

Kurul Toplantısında Oluşturulan Komisyonların Yıl Boyunca Yapacakları Çalışmaları Planlamaları

Çocuk Oryantasyon Programı

Not: Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak olan bilgilendirme toplantıları konu başlıkları veli ihtiyaç anketlerinin sonuçlarına göre belirlenecektir. Oryantasyon programı zaman planlaması Okul şartlarına göre planlanacaktır.

İLKOKUL 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

01.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Rehber öğretmenler tarafından verilecektir

BEP Hazırlama Teknikleri ve Mesleki Etik

02.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm idareci ve öğretmenler

Öğretmenler Kurul Toplantısı

03.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Zümreler İlgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Her zümre kendi grubunun öğretim programı ve kazanımlarını görüşerek raporlaştıracaktır.

Ana sınıfı,1,2,3 ve 4. sınıflar Zümre toplantıları

Öğretim Programı ve kazanımlar

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Ana sınıfı,1.Sınıf Oryantasyon çalışmalarının planlanması

04.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

2014/2015 Eğitim Öğretim yılında 1. Sınıf okutmuş sınıf öğretmenlerinin deneyimlerini aktarmak amacıyla 2015/2016 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutacak olan sınıf öğretmenlerine aktarmaları, diğer sınıf öğretmenlerinin de sınıflarıyla ilgili eksiklikleri düzenlemeleri ve tamamlamaları.

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

07.09.2015

Pazartesi

4

09.00-13.00

Alanında uzman olan kişilerden destek alınacaktır.

Sınıf Yönetimi ve Sınıf içi etkili iletişim.

08.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Okul Rehber Öğretmeni

Okul, Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı.

09.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilerde beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasını oluşturma

10.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Örnek Olay ve Uygulamalardan yola çıkılarak Öğretmen deneyimlerinin paylaşım toplantısı

11.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Eğitici film izleme ve Mesleki açıdan Yorumlama ve Farkındalık oluşturma

Not: Ana sınıfı ve 1. Sınıf Öğretmenleri oryantasyon programını uygulayacaklardır.

ORTAOKULLAR 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

01.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

Rehber Öğretmenler

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilerde beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasını oluşturma

BEP Hazırlama Teknikleri

02.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm idareci ve öğretmenler

Öğretmenler Kurul Toplantısı

03.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Zümreler İlgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Ana sınıflar,5,6,7 ve 8. Sınıflar Zümre toplantıları

Ana sınıfı ve 5.Sınıf Oryantasyon çalışmalarının planlanması

04.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

TEOG sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Akademik Başarıyı Arttıracak Tedbirlerin Görüşülmesi

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

07.09.2015

Pazartesi

4

09.00-13.00

Alanında uzman olan kişilerden destek alınacaktır.

Sınıf Yönetimi ve Sınıf içi etkili iletişim tekniklerinin paylaşımı.

08.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Okul Rehber Öğretmeni.

Okul, Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı.

09.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilerde beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasını oluşturma

10.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Örnek Olay ve Uygulamalardan yola çıkılarak Öğretmen deneyimlerinin paylaşım toplantısı

11.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Eğitici film izleme ve Mesleki açıdan Yorumlama ve Farkındalık oluşturma

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

01.09.2015

09:00/13:00

Okul Müdürlüklerince uygun görülecek çalışmalar

02.09.2015

09:00/13:00

Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı

03.09.2015

09:00/13:00

Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim

04.09.2015

09:00/13:00

Öğretim Yöntem Teknikleri ve Materyal Kullanımı

İKİNCİ HAFTA

07.09.2015

09:00/13:00

Öğretmenler Kurul Çalışmaları

08.09.2015

09:00/13:00

Zümre toplantıları

09.09.2015

09:00/13:00

Yıllık Plan Hazırlıkları

10.09.2105

09:00/13:00

Sosyal Etkinlikler Planlaması

11.09.2015

09:00/13:00

Okul Müdürlüklerince uygun görülecek çalışmalar

Okullarda öğrenci veli durumu ve çevre şartlarına göre aşağıdaki konulardan uzman öğretmenler veya akademisyenler tarafından il/ilçe bazında seminer konuları işlenebilir:

1. Liselerde özel eğitim uygulamaları( Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)

2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı

3. Kariyer rehberliği(meslek seçimi, sınav sistemi vb.)

4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin

5. Ergenlerle iletişim

6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi

7. Sınav kaygısı

8. Akran Zorbalığı

9. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma

10. Okulda ilk yardım

11. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma

12. Olumlu kişiler arası ilişkiler kazandırma

13. Kaynaştırma uygulamaları ve BEP planları

14. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi

15. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme.)

16. Liderlik ve örgüt kültürü

17. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi

18. Proje hazırlama teknikleri ve projelerin incelenmesi

19. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

20. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı

21. Okul çevre güvenliği

22. Bilişim Suçları.