2015 Eylül Dönemi Mesleki Çalışmalar MEB Yazısı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


Sayı : 43501582-774.01.02-E.8421723 26.08.2015
Konu: Mesleki Çalışmalar

DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24/08/2015 tarihli ve 83203306-
10.03-E.8328478 sayılı yazısı eki Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi ilgi (c) yazı eki Makam Onayıyla 28 Eylül 2015 Pazartesi günü olarak değiştirilmiş ve valiliklere bildirilmiştir.

Bu kapsamda; öğretmenlerin ilgi (a) Yönetmeliğin 98 inci ve ilgi (b) Yönetmeliğin 87 nci maddesi gereğince yapacağı mesleki çalışmalar 01-11 Eylül 2015 tarihleri arasında ekte gönderilen program çerçevesinde yürütülecektir.

Mesleki çalışmaların yürütülmesiyle ilgili olarak;

1-Başka il veya ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenler, öncelikle görevli bulundukları okul müdürlüklerini yazılı olarak bilgilendirmek kaydıyla bulundukları yerin il veya ilçe millî eğitim
müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar, çalışma yapılacak okul, alanlar ve/veya okul türlerine göre öğretmenlerin talepleri dikkate alınarak il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2-Başka il veya ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenler, çalışma bitiminde çalışmalara katıldıklarını gösteren ilgili okul müdürlüğünden alınacak yazıyla birlikte hazırladıkları raporları
görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Salih ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ