2015 ALS sonuçları ne zaman açıklanır?

2015 ALS sonuçları, 2015 Askeri Liseler sınav sonuçları

BAŞVURU SÜRESİ

: 19 Şubat - 05 Mart 2015

SINAV TARİHİ VE SAATİ

: 19 Nisan 2015, 09.30

Değerlendirmede adayların; Türkçe,Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru ve yanlış cevaplarının sayısı ayrı ayrı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her test için almış olduğu ham puanlar bulunacaktır. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait ham puan dağılımlarının, ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her test için ayrı olmak üzere bu dağılımlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir.

2015 ALS sonuçları açıklandığında burada duyuracağız.


Bu durumda sınava giren her adayın Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dörtstandart puanı hesaplanmış olacaktır.
Türkçe standart puanı 0,20; Sosyal Bilimler standart puanı 0,10; Matematik standart puanı 0,35; Fen Bilimleri standart puanı 0,35 ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların ağırlıklı standart puanı hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER