2014-2015 2.dönem öğretmenler kurulu gündem maddeleri

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
................... İLKOKULU
2. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih : 18/02/2014
Yer : Öğretmenler Odası
Saat : 12:00
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, Yoklama ve Açılış Konuşması
 2. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1. dönemin değerlendirilmesi.
 3. Branş öğretmenleri yeni ders dağılımı.
 4. Sınıf, şube rehber öğretmeninin görevleri. E okul bilgilerinin girilmesi ( veli tel )
 5. Öğrenci ve öğretmen kılık kıyafetleri.
 6. Öğrenci nöbetlerine hassasiyet ve sınıfların temizliği.
 7. Yıllık planlar, kılavuz kitapların kullanımı.
 8. Sosyal kulüp çalışmaları. Kulüp evrakları
 9. Öğrencilerin takibi, veli toplantıları ( acil ) ve yöneltme işlemleri.
 10. BEP Planları.
 11. Öğretmen ( branş Sınıfı Uygulamaları )
 12. İlk atama gelen öğretmene rehber öğretmen görevlendirilmesi.
 13. Törenlere katılım, belirli gün ve haftaların kutlanması, program hazırlanması, ilgili panonun düzenlenmesi.
 14. Nöbetçi öğretmenlerin görevleri ve nöbet defterinin zamanında işlenmesi.
 15. Sınıf ve kulüp panolarının düzenlenmesi, sınıf defterlerinin zamanında doldurulması,
 16. Okulumuzun disiplin anlayışı ve idare odasına giriş çıkışlar. Öğrencilerin idareye gönderilmesi. ( toplu iğne, zımba, yapıştırıcıvb.)
 17. Ders giriş çıkış saatlerine uyum. Sınıfta bilgisayar kullanımı.
 18. Okul Sütü kabul komisyonu ve öğretmenlerin yapacağı işlemler.
 19. Zümre, şube öğretmenler kurulu toplantıları. Proje ödevlerinin verilmesi yıl sonu evrakları.
 20. Akademik başarının artırılması çalışmaları. 1. teog sınavı aradaki puan farkları.
 21. Kitap okuma saatleri.
 22. Sınıf defterlerinin düzeni ( şube rehber öğretmeni tarafından yapılacak) ve imzaya idareye getirilmesi.
 23. Rehberlik tebliğinin tekrar incelenmesi eksikliklerin giderilmesi.
 24. Okul seçici kurulunun oluşturulması
 25. Okul öncesi öğrenci sayılarının artırılması
 26. Kurul ve komisyonlardaki değişiklikler.
 27. Dilek, temenni ve kapanış.